۱۴ مهر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6879959
T T
۰ نفر
متوسط بهای خرده فروشی گوشت مرغ در تهران کاهش یافت # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/7/79 متوسط بهای خرده فروشی گوشت مرغ و قرمز در تهران در هفته منتهی به هشتم مهرماه جاری نسبت به هفته قبل از آن به ت رتیب 8/3 و 4/0 درصد کاهش یافت.
به گزارش اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هفته مذکور همچنین میانگین قیمت خرده فروشی میوه های تازه ، سبزی های تازه و روغن نباتی در تهران به ترتیب 6/1 ، 9/1 و 4/0 درصد کاهش داشت.
براساس این گزارش متوسط بهای خرده فروشی لبنیات ، تخم مرغ ، برنج ، حبوب و قند و شکر در تهران به ترتیب 1/0 ، 1/1 ، 6/0 ، 2/0 و 4/0 درصد افزایش داشت.
/ 20 / 80 / 124 / 13 /
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد