۲۹ شهریور ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6878419
T T
۰ نفر
وزیر بازرگانی: توان لازم برای بهره گیری از منابع طبیعی دریا وجود ندارد # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/6/79 وزیر بازرگانی در مراسم روز جهانی دریانوردی گفت: ایران با بیش از هزاران کیلومتر مرز ابی و امکانات کافی ، توان لازم برای بهره گیری از منابع طبیعی موجود در آن را ندارد.
محمد شریعتمداری عصر روز سه شنبه در همین ارتباط پیشنهاد کرد: برای بهره گیری و بهره برداری مناسب از منابع موجود و امکانات حمل و نقلی بیش از پیش به صنعت دریا توجه شود.
وی گفت: هرچند دریا ظرفیت های بی دریغ خود را اعطا می کند اما انسان در عصر توسعه با بهره برداری های نامتوازن خود ، آن را مورد بی مهری قرار داده است.
وی گفت: با توجه به بهره برداری از ذخایر نفتی ، معدنی ، غذایی دریا ، انسان ها آنرا آلوده و محیط دریا و موجودات آنرا تهدید می کنند.
وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: واقعی ترین نیاز برای پیدا کردن الگوها و فرآیندهای جدید توسعه ، ناشی از بهبود شناخت ما از ناپایداری محیطی توسعه کنونی است لذا تمامی فعالیت های پربازده سبب افزایش تقاضای منابع پایه از جمله مواد خام و در نتیجه تمام شدن مواد می شود.
شریعتمداری تصریح کرد: این نوع فعالیت ها سبب هدر دادن مقداری از منابع تولید می شود ضمن اینکه تمامی این فعالیت ها برای محیط زیان آور نیستند.
وی گفت: نقش حیاتی دریاها در حفظ و تداوم حیات بشری ، نقش مهم حمل و نقل دریایی در اقتصاد جهانی و تامین حجم عظیمی از نیازهای کشورها و حمل ونقل بالغ بر 80 درصد کالاهای تجاری جهان از این طریق ، نقش حمل و نقل دریایی را استراتژیک و محوری کرده است.
وی گفت: توسعه تنها منحصر به یک الگو نبوده بلکه مستلزم سرمایه گذاری در تمامی بخش ها از جمله حفظ و نگهداری از محیط زیست ، به موازات گسترش سرمایه گذاری های تولیدی است.
وی تاکید کرد: توسعه نیازمند محیط پایداری است که نباید تنها شامل فعالیت های اقتصادی و اجتماعی باشد بلکه باید جمعیت ، فن آوری و کنش های متقابل آنها را در برگیرد.
وزیر بازرگانی گفت: بهره برداری از دریا تنها به منافع اقتصادی حاصل از عرضه منابع خام و غذایی آن ختم نمی شود بلکه نکته قابل توجه آن حمل و نقل دریایی است.
وی اضافه کرد: دریاها ارتباطات جوامع را تسهیل کرده و آنچنان ارزشمند است که کشورهایی که از این ظرفیت برخوردار نیستند در جرگه کشورهای بسته و محصور در خشکی قرار می گیرند. با بهره مندی از این مزیت انتقال کالا به صورت کمی و کیفی در مراتب و وضعیت رقابتی بهتری قرار می گیرد و کارآیی تجاری آن افزایش می یابد.
شریعتمداری گفت: حمل و نقل دریایی در فرآیند توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی کشورهای زیادی نقش بارزی ایفا کرده است .
وی اظهار داشت: باتوجه به سال گفتگوی تمدن ها ، می توان جنبه های فرهنگی و توسعه فرهنک دریایی و گسترش مشارکت های مربوط به حمل و نقل دریایی میان بخش خصوصی و دولت ها را مورد توجه قرار داد.
وی گفت: برای حضور بیشتر در بازارهای جهانی همه بخش ها باید دوشادوش یکدیگر بپاخاسته و صادرات کشور را تقویت و تجهیز کنند .
وی تحقق اهداف کارایی بیشتر حمل و نقل دریایی را منوط به انجام وظایف به صورت صحیح از سوی قانونگذاران ، مسئولان ، خریداران و فروشندگان خدمات و همچنین کارگزاران حمل و نقل دانست.
وی گفت: تعیین متولی واحد برای صنایع دریایی ، توجه بیش از پیش به بهسازی نیروی انسانی ، خصوصی سازی برخی از قسمت ها ، توسعه مشارکت های ملی و مردمی در کشور ، توسعه مشارکت های منطقه ای و فرامنطقه ای و نیز افزایش کارایی و بهره گیری از تجارب ملل موفق در این امر و استفاده از رهاوردهای نوین فنی و علمی در عرصه پر رقابت حمل و نقل دریایی موقعیت مناسبی به صنعت حمل و نقل دریایی ، کشور خواهد بخشید.
/20/ /80/ /102/ /124/ /11/
۰ نفر