۴ شهریور ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6876305
T T
۰ نفر
قیمت کنجاله و گندم در پایان معاملات بازار بورس اقلام غذایی و کشاورزی شیکاگو # واشنگتن ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 4/6/79 قیمت کنجاله (1000 تن/ دلار هر بوشل ) سپتامبر .. 5990/1 (سنت 90/159 ) اکتبر .. 5790/1 (سنت 90/157 ) دسامبر .. 5770/1 (سنت 70/157 ) ژانویه 1. 5750/1 (سنت 50/157 ) مارس 1. 5920/1 (سنت 20/159 ) ................................................................
قیمت گندم (5000 تن / دلار هر بوشل ) سپتامبر 00 4100/2 (سنت 00/241 ) دسامبر 00 6000/2 (سنت 00/260 ) مارس 01 7640/2 (سنت 40/276 ) مه 01 8600/2 (سنت 00/286 ) ژوئیه 01 9600/2 (سنت 9600/2 ) ................................................................
اطلاعات فوق آخر روز گذشته به وقت نیویورک (ساعات اولیه بامداد امروز تهران )اعلام گردیده است .
۰ نفر