۱۷ تیر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6872487
T T
۰ نفر

بهای طلا و نقره در بازار بورس لندن

۱۷ تیر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6872487
بهای طلا و نقره در بازار بورس لندن # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/04/79 در پایان فعالیت امروز (جمعه ) بازار بورس لندن، بهای نقدی هراونس طلا (10/31 گرم شمش طلا) 85/282 دلارآمریکا بود که با توجه به بهـای 90/284 دلار در روز کاری قبل، 05/2 دلار از قیمت آن کاسته شده است.
همچنین قیمت یک اونس نقـره در معـاملات نقـدی روز کـاری قبل بازار لندن 2924/3 پوند گزارش شده است.
قیمت هر اونس نقره در پایان فعالیت بازار بورس لندن در روز قبل از آن به صورت نقدی 2959/3 پوند بود.
۰ نفر