۷ تیر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6871628
T T
۰ نفر
ایران اولین شریک تجاری برای جذب صادرات مجدد ابوظبی # ابوظبی ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/04/79 اداره گمرک ابوظبی اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران در ماه مه گذشته اولین شریک تجاری ابوظبی در زمینه جذب صادرات مجدد این امیرنشین بود.
این اداره در گزارشی که روز سه شنبه منتشر شد افزود : "حجم صادرات مجدد ابوظبی در ماه مه گذشته به ایران به بیش از 12 میلیون دلار رسید." بر پایه این گزارش ، حجم کل صادرات مجدد ابوظبی در ماه مه گذشته 5/32 میلیون دلار بالغ شد.
ایران در سال های گذشته همواره اولین شریک تجاری ابوظبی ، دبی و شارجه در زمینه جذب صادرات مجدد بوده است.
گزارش اداره گمرک ابوظبی حاکی است ایران همچنین دومین جذب کننده صادرات ابوظبی در ماه مه بود.
این گزارش افزود حجم صادرات ابوظبی به ایران در همین ماه به 6/11 میلیون دلار رسید.
حجم کل صادرات ابوظبی در ماه مه گذشته حدود 39 میلیون رسید.
بر اساس گزارش اداره گمرک ابوظبی ، ارزش بازرگانی غیر نفتی ابوظبی در ماه مه بالغ بر 610 میلیون دلار شد.
گزارش این اداره حاکی است ارزش واردات ابوظبی در ماه مذکور به 520 میلیون دلار رسید.
۰ نفر