۳۱ خرداد ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6871140
T T
۰ نفر
آمریکا رسما تحریم اقتصادی علیه کره شمالی را تعدیل می کند # نیویورک ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی: 31/03/79 آمریکا تحریم اقتصادی علیه کره شمالی را پس از پنجاه سال ، رسما تعدیل کرد.
براساس مطالب مندرج در "ثبت فدرال " نشریه رسمی اسناد دولت آمـــریکا روز دوشنبه ، تنها چندروز پس از دیدار تاریخی رهبران کره شمالی و کره جنوبی و یک هفته پیش از پنجاهمین سالگرد جنک کره ، تحریم اقتصادی علیه کره شمالی پس از پنجاه سال تعدیل شد.
اقدام وزارت امــور خارجه آمریکا در اجرای سخنان "بیل کلینتون" رییـس جمهـوری این کشور در سپتامبر گذشته مبنی بر لغو تحریم کره شمالی و سفــــر تاریخی رئیس جمهوری کره جنوبی به کره شمالی و بهبود روابط دو کشور انجـــام می گیرد.
رهبـــران دو کره هفته گذشته در دیداری تصمیم گرفتند تنش بین دو کشور را کاهش دهند و همچنین ضمن یک رشته اقدامات عملی موافقت کردند برای بحث و گفت و گو درباره مسائـــل موجود بین دو کشور در آینده نزدیک دیدار دیگری داشته باشند.
سخنان کلینتــون در سپتامبر گذشته در پـــی موافقت کره شمالی با توقف آزمایش های موشکی خود و همکاری با آمریکا در زمیـنه مسائل متعدد ایراد شد و آمریکا امید دارد مذاکرات بین واشنگتن و کره شمــالی در نهایت به عادی سازی روابط دو جانبه منجر گردد.
تعدیل تحریم کره شمالی مشمول صادرات کالاهای نظامی نمی شود.
* 139 *
۰ نفر