۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6868177
T T
۰ نفر

مقاومت پل های قدیمی راه آهن برآورد می شود

۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6868177
مقاومت پل های قدیمی راه آهن برآورد می شود # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/2/79 داخلی.اقتصادی.راه وترابری اجرای طرح برآورد مقاومت پل های قدیمی راه آهن با هـدف افزایش بار محوری و امکان بهره برداری بیشتر و بهتر از انها ، آغاز شد.
روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه افزود: براساس این طرح که برای نخستین بار در کشور اجرا می شود،پل های قدیمی شبکه ریلی کــشور به صورت نمونه گیری بارگذاری و میزان ظرفیت باربری آنها بررسی خواهد شد.
محمد صادق معرفت مسوول اجرای طرح برآورد مقاومت پل های قدیمی راه آهن گفت: این طرح با آزمایش پل پنج دهانه در نسیم شهر (نزدیکی اسلام شهر) آغاز و با آزمایش سه پل دیگر با مشخصات فیزیکی مختلف ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به افزایش میزان تردد و سرعت سیر قطارها در سال های اخیر، اجرای طرح یادشده را از نظر علمی و فنی مهم و ضروری دانست.
وی اظهار داشت: مدت اجرای این طرح 8 ماه و هزینه ان حدود 300 میلیون ریال خواهد بود.
وی گفت: انجام آزمایش بارگذاری بر روی پل ها و محاسبه مقاومت آنها در دنیا مرسوم است و کشورهای اروپایی و آمریکایی فعالیت های وسیعی دراین مورد طی چند سال اخیر انجام داده اند.
معرفت گفت: نتایج بدست آمده ،نشان خواهد داد که پل های مورد مطالعه از چه میزان مقاومت برای بارگذاری بیشتر، افزایش تردد و بارمحوری در قطارهای باری و مسافری برخوردارند و این پل ها چه میزان به تغییر، اصلاح و تقـــویت نیاز دارند.
طرح برآورد مقاومت پل های قدیمی در مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران و با همکاری دانشگاه های تهران و اصفهان،مرکز تحقیقات ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی و چند شرکت خصوصی انجام می شود.
20 / 126 / س / 13
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد