۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6867203
T T
۰ نفر

اصلاحیه

۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6867203
اصلاحیه # مشترکان گرامی تاریخ خبر شماره 48 005- تحت عنوان نگاهی به سازمان همکاری اقتصادی ( اکو) اشتباها 13/2/79 درج شده لطفا انرا به 14/02/79 تغییر دهید. باتشکر سردبیر
۰ نفر