۴ اردیبهشت ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6866380
T T
۰ نفر

قیمت محصولات لبنی و خرید تضمینی شیر افزایش یافت

۴ اردیبهشت ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6866380
قیمت محصولات لبنی و خرید تضمینی شیر افزایش یافت # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 4/2/79 داخلی.اقتصادی.صنایع شیر.
مدیرعامل صنایع شیر ایران اعلام کرد: قیمت پایه خرید تضمینی شــیر خام از دامداران از هر کیلوگرم یک هزار ریال در نیمه اول سـال گذشـته به 1200 ریال و با احتساب جوایز بهداشتی به 1350 ریال در سال جاری افزایش یافت.
قیمت انواع محصولات لبنی نیز از اول اردیبهشت ماه جاری بالا رفته است.
مصطفی یاسایی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: افزایش هزینه های بسته بندی، دستمزد و سایر هزینه های تولید و نیز افزایش 20 درصدی قیمت پایه خرید تضمینی شیر، از علل اصلی افزایش بهای محصولات لبنی است.
بر اسـاس قیمت های جدید، بهای هر لیتر شـیر پاکتی اسـتریل از 2900 به 3300 ریال، هر کیلوگـرم کره از 18000 به 22000 ریال، پنیر بسـته بندی (uf) 450 گرمی از 6000 به 7000 ریال، پنیـر حلب از هر کیلوگـرم 12000 به 14000 ریال، خامه ربع لیتری از 2800 ریال به 3500 ریال، ماست لیوانی از 2000 به 2400 ریال و پنیر 400 گرمی از 5000 به 6000 ریال افزایش یافته است.
یاسایی در پاسخ به این پرسـش که قیمت های جدید تا کی معتبر اسـت، گفت: صنایع شیر ایران با توجه به وضعیت تولید، بازار مصرف و میزان شیر دریافتی در قیمت محصولات خود هر سه ماه تجدیدنظر می کند و احتمال تغییر قیمت محصولات ان در نیمه دوم سال جاری وجود دارد.
وی در خصوص تغییر قیمت شیر یارانه ای که اکنون به ازای هر لیتر یک هزار ریال است، گفت: در این خصوص منتظر نظر شـورای اقتصـاد هسـتیم تا میزان کل یارانه پرداختی شیر در سال جاری و بهای جدید آن را برای امسال اعلام کند.
به گفته وی، میزان کل یارانه پرداختی شـیر در سـال گذشته 307 میلیارد ریال بود و 568 هزار تن شیر یارانه ای توزیع شد.
20 / 120 / 123 / 15 /
۰ نفر