۱۱ آذر ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6862087
T T
۰ نفر
حدود 400 هزار خانوار در شهرتهران نیازمند مسکن هستند # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/09/80 یک کارشناس مسکن و اقتصاد شهری گفت: حدود 400 هزار خانوار باجمعیتی برابر با 5/1 میلیون نفر درحال حاضر درشهرتهران نیازمند مسکن هستند . مینو رفیعی به فصلنامه تحقیقی انبوه سازان (سازمان ملی زمین ومسکن ) اظهارداشت:خانوارهای اجاره نشین ، تازه تشکیل شده وآنهایی که درتراکم های نامعقول زندگی می کنند ، ویژگیهای خانوارهای مذکور به شمارمی روند. وی تصریح کرد:خانوارهای یادشده،متقاضیان بالقوه مسکن به شمارمی روند، اماتقاضای موثربرای مسکن درشهرتهران ،بخشی ازاین خانوارها رادربرمی گیرد.
رفیعی در ادامه افزود:بررسی آمارساخت وسازمسکن طی سال 79 نشان می دهد درمناطق شمالی شهر تهران 87 هزار واحد مسکونی ساخته شد،درحالی که این رقم درجنوب شهر45 هزار واحد بود که حدود 50 درصد کمترازمناطق شمال شهراست . وی اضافه کرد: سال گذشته برای کل شهرتهران پروانه ساخت حدود 64 هزار هزارواحدمسکونی درساختمانهای دارای بیش از 9 واحد صادر شد،که ازاین رقم 70 درصد (حدود 45 هزارواحد) در مناطق شمالی شهر و 30 درصد به میزان 19 هزار واحد مسکونی در مناطق جنوبی شهر قرار داشته اند . وی افزوده است : میانگین مساحت زیربنای کل واحدهای مسکونی (درپروانه های ساختمانی ) درمناطق شمالی شهرسال گذشته 139 مترمربع و درمناطق جنوبی 93 مترمربع بود . رفیعی تصریح کرد:بیش از80 درصد پروانه های ساخت درسال 79 درمناطق جنوبی شهر تهران برای احداث واحدهای کمتراز 75 متر مربع صادر شده است ، درحالی که این سهم در مناطق شمالی شهر تهران کمتر از 40 درصد بود . وی خاطرنشان ساخته است : آمار مذکور گواه آن است که انبوه سازان مسکن در تهران به ساخت واحدهای مسکونی بزرک برای گروه های پردرآمد و قشر بالای میان درآمد ساکن در نقاط شمالی شهر تهران گرایش داشته اند . رفیعی اضافه کرده است : تحولات قیمتها نشان می دهد که فشار تقاضا در بخش جنوبی شهرتهران نیز بالا و قوی است . به اعتقاد وی ، پس از کند شدن روند رشد قیمتها در بازار مسکن تهران در سالهای 1377 و 1378 ، باردیگر در سال 79 آهنک رشد قیمتها فزونی یافت. وی یادآور شد : میزان نوسانات کوتاه مدت قیمت مسکن در بخش جنوبی شهر تهران بیش از بخش شمالی آن است . وی گفت : مقایسه آمار پروانه های ساختمانی صادره برای ساختمانهای بیش از پنج طبقه در شهرتهران در سالهای 78 و 79 نشان می دهد که گرایش به ساخت واحدهای مسکونی انبوه در طبقات در سال 79 افزایش شدیدی داشته است . رفیعی افزود:سال 78 حدود 2300 پروانه ساختمانی برای احداث ساختمانهای پنج طبقه و بیشتر صادر شده است ، درحالی که در سال 79 این تعداد بارشدی بیش از 100 درصد به 4697 مورد مجوز ساخت برای ساختمانهای بیش از پنج طبقه رسیده است . وی اضافه کرد:رشد تولید انبوه مسکن درتهران با تثبیت نرخ ارزوسکون در بازار کالاهای بادوام و طلا در سالهای 78 و 79 همراه و همزمان بوده است . ح - ع - 39 - 13 - 1
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد