۳۱ شهریور ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6855258
T T
۰ نفر
مجموع ارزش صادرات نفتی دربرنامه سوم به بیش از 74 میلیارد دلارمی رسد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 31/06/80 مجموع ارزش صادرات نفتی و فرآورده های آن دربرنامه پنجساله سوم توسعه (83 - 1379) با رشد سالانه 4 درصد، رقم 74 میلیارد و 6/83 میلیون دلار پیش بینی شده است . این گزارش به نقل از جدول اهداف کمی برنامه سوم توسعه کشور که ازسوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر شده حاکی است : براساس این جدول برآورد شده است در سال پایانی برنامه سوم (1383) بالغ بر 15 میلیارد و 8/82 میلیون دلار نفت و فرآورده های نفتی صادر گردد. در سال پایه (1378) میزان صادرات نفت وفرآورده های آن 12 میلیارد و 423 میلیون دلار تحقق یافت . درجدول مذکوربرای سال گذشته دستیابی به رقم 14 میلیارد و 500 میلیون دلار پیش بینی شده بود. انتظار می رود به موجب جدول یاد شده امسال 15 میلیارد و 864 میلیون دلار درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده های آن به دست آید . همچنین پیش بینی شده است در سالهای 81 و 82 به ترتیب 14 میلیارد و 58 میلیون دلار و 14 میلیارد و 8/578 میلیون دلار ازمحل صدورنفت و فرآورده های آن تحقق یابد . در ادامه این جدول آمده است : صادرات محصولات پتروشیمی در مجموع پنج ساله برنامه سوم توسعه بارشد سالانه 54 درصد به رقم 6 میلیارد و850 میلیون دلار خواهد رسید . صادرات محصولات پتروشیمی در سال پایه (1378) بالغ بر 339 میلیون دلار ثبت شد و برای سال گذشته رقم 650 میلیون دلار پیش بینی شد . برآورد می شود امسال صادرات محصولات پتروشیمی به رقم 700 میلیون دلار برسد . انتظارمی رود درسالهای 81 ، 82 و 83 به ترتیب یک میلیارد و180 میلیون دلار ، یک میلیارد و 380 میلیون دلار و دو میلیارد و 940 میلیون دلار محصولات پتروشیمی صادر شود . در این جدول ارزش صادراتی سایر اقلام صادراتی ( بدون درنظر گرفتن کالاهای غیرنفتی ) را در پنج سال برنامه سوم توسعه 464 میلیون دلار ذکرکرده که در طی سالهای -83 1379 دارای رشد 9/14 درصد است. ح ـ ع - 39 - 13 - 1
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد