۱۴ شهریور ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6853821
T T
۰ نفر
معاون وزیر صنایع و معادن: رانتها عرصه را بر صنایع رقابتی تنک می کنند # شیراز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/06/80 معاون مالی اداری وزارت صنایع و معادن بر لزوم توسعه صنعت بر محور رقابت تاکید کرد و گفت : رانت ها از جمله آفت هائی هستند که عرصه را برای شکل گیری صنعت رقابتی تنک می کنند. " عبدالرضا سپهوند " چهارشنبه شب در جمع صنعتگران و کارآفرینان فارس در شیراز افزود : رانت های قدرت ، فرصت و سیاست در عرصه صنعت کارآفرینی را خفه می کند و رقابت را نابود می سازد. وی با بیان اینکه بخش خدمات و کشاورزی نمی تواند محور توسعه کشور قرار گیرد افزود : در بخش کشاورزی طی 40 سال گذشته تنها یکصد هزار شغل جدید بوجود آمده است در حالیکه اکنون هر سال کشور به 780 هزار شغل نیازمند است . معاون مالی اداری وزارت صنایع و معادن توجه به بخش صنعت را مایه ایجاد تحول در بخش اشتغال کشور دانست و گفت : فرهنک توجه به صنعت باید در کشور نهادینه شود. سپهوند با بیان اینکه طی دو دهه گذشته به صنعت کشور بی توجهی شده و به حاشیه رانده شده است افزود : طی برنامه دوم متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری بخش های مسکن ، کشاورزی و عمران دست کم 5/2 درصد بوده در حالیکه این رقم برای بخش صنعت منفی هفت درصد، بوده است. وی یاد آور شد : به رغم این بی توجهی صنعت کشور به علت ریشه دار بودن ، سالانه پنج درصد متوسط رشد ارزش افزوده و 5/4 درصد متوسط رشد سالانه اشتغال داشته است. وی همچنین بابیان اینکه صنعت ما برای صادرات شکل نگرفته و تنها به آن به عنوان جایگزین واردات نگریسته شده است ، برای اینکه این نگاه بهبود یابد دامنه توسعه صنعتی باید محدود به صنایع رقابتی شود. سپهوند ، وجود انحصارات را نیز آفت توسعه صنعت دانست و گفت : انحصارات چه قانونی و چه غیر قانونی مانع توسعه صنعت تلقی می شوند. معاون مالی اداری وزارت صنایع و معادن ، ممنوعالخروج شدن 5 هزار نفر از بازرگانان و کارآفرینان را نیز صدمه ای به بخش تولید و صنعت کشور دانست. ن - خ - 800/04
۰ نفر