۱۴ شهریور ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6853818
T T
۰ نفر
قیمت طلا و طلای سفید در پایان معاملات بازار مبادلات بازرگانی نیویورک # واشنگتن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/06/80 قیمت طلا : (100 تروی اونس/ دلار هر تروی اونس ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز سپتامبر 01 60/271 اکتبر 01 80/272 نوامبر 01 00/273 دسامبر 01 70/273 فوریه 02 70/274 اوریل 02 30/275 ژوئن 02 50/276 اوت 02 50/277 اکتبر 02 50/278 دسامبر 02 60/279 .................................................... قیمت طلای سفید :(50 تروی اونس / دلار هر اونس ) اکتبر 01 00/444 ژانویه 02 00/440 ژوئیه 02 40/438 اکتبر 02 40/436 .................................................... اطلاعات فوق روز چهارشنبه به تهران اعلام گردیده است. 522/ 024/ 2 ـش
۰ نفر