۷ شهریور ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6852908
T T
۰ نفر
مدیرکل تعاون خوزستان: کاهش تصدی دولت موجب رشد و شکوفایی تعاونیهاست # اهواز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/06/80 داخلی.اقتصادی.تعاون مدیرکل تعاون خوزستان گفت: محدود کردن و کاهش تصدی دولت زمینه لازم برای رشد و شکوفایی تعاونیها را فراهم می کند. "محمدحسین چراغی " چهارشنبه درگفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: تعاون و کار دسته جمعی عامل موفقیت کشورهای پیشرفته است. وی اضافه کرد: باید با بهره گیری از استعدادها و تواناییها و حمایت از مشارکتهای مردمی روند مهاجرت نیروهای کار به خارج از کشور را کند کنیم. وی با تاکید برضرورت تامین شرایط و بستر مناسب برای جذب سرمایه های داخلی گفت: افزایش بهره وری و بهبود کیفیت تولید درشرکتهای تعاونی، تولید و حرکت به سمت راه اندازی شرکتهای تعاونی اشتغالزا و ایجاد شرکتهای تعاونی دانش - آموختگان از سیاستهای امسال این اداره کل است. او اظهار داشت:طرحهای ارایه شده ازسوی دانش آموختگان دانشگاهها چنانچه دارای توجیه فنی، اقتصادی و اشتغالزا باشند در اولویت دریافت تسهیلات بخش تعاون قرار می گیرند. چراغی با اشاره به آیین نامه اجرایی تبصره سه قانون بودجه گفت: تعاونیهایی که 70 درصد اعضای آن ایثارگران، دانش آموختگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، زنان ، مددجویان زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی، عشایر و یا افراد ساکن در مناطق توسعه نیافته کشور و یا ترکیبی از آنان تشکیل شود ازپرداخت تمام سهم آورده معاف می باشند. وی درخصوص نقش تعاونیها در بهره وری و اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی اصولی و سرمایه گذاریهای لازم می توان بخش اعظمی از تولیدات شرکتهای تعاونی را به کشورهای همسایه صادر نمود. ک آ200/20/02
۰ نفر