۷ شهریور ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6852893
T T
۰ نفر
فرماندار تبریز : مقوله توسعه ، به رفتارهای توسعه یافته نیاز دارد # تبریز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/06/80 داخلی.سیاسی.اقتصادی فرماندار تبریز گفت : نظام جمهوری اسلامی به دنبال توسعه متوازن و پایدار است و برای رسیدن به آن به انســـانها و رفتارهــای توسعه یافته همراه با عقلانیت نیاز دارد. عبـاس خورشیدی عصر روز سه شنبه در آیین گشایش پنجمین نمایشگاه ملی خودرو در تبریز افزود : در دستیابی به توسعه باید همه ظرفیتهای نظام به نهــایت کارایـــی خود برسند و در کنار آن کرامتهای انسانی نیز محفوظ بمانند. وی دعوای ساختگی و کهنه و غلط تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی و عکس آن را از بیخ و بن باطل دانست و قرار دادن آنها را در مقابل یکدیگر تشخیص غیر اساسی و بی پایه خواند. خورشیدی تصریح کرد: تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصــــادی، آسیب پذیر و شکننده خواهد بود و توسعه اقتصادی بدون آزادی و کرامت بخشیدن به انسانهـا و عدم رعایت حقوق آنها، یک زندگی مـادی صرف را که در آن از عشق و آزادی و انسانیت بویی به مشام نخواهد رسید، به دنبال خواهد داشت. وی توسعه سیاسی و اقتصادی را لازم و ملزوم یکدیگر عنوان و این ســوال را مطرح کرد: اگر ما این نکته را پذیرفته باشیم باید ببینیم که ملزومات ایـن توسعه چیست و به چه نیاز دارد تا رشد و طراوت پیدا کند و انسـانهای آزاده از ثمرات آن استفاده کنند؟ فرماندار تبریز خاطر نسان ساخت: آنچه که بدان سخت نیازمندیم رفتــارهای توسعه یافته است.پیش نیاز توسعه، تربیت انسانهای توسعه یــافته، فرهیخته، شایسته، با استعداد و انسانهایی است که به حق خـود واقف باشند و آنرا طلب کنند. وی ادامه داد: در کنار چنین انسانهایی، یک نظام پاسخگو خلق خـواهد شد و خود را مکلف به این خواهد کرد که مواظب رفتار خود باشد. خورشیدی گفت: انچه که امروز برای ما مورد نیاز است بزرگی پاسخهایی نیست که مسوولان می دهند بلکه بزرگی سوالهایی است که مردم مطرح می کنند. وی افزود: دنبال این نباشیم که همه چیز امن و امان است. خـــــاضعانه و مشفقانه و طبیبانه بایداین مسایل را گفت و کمیت لنک اقتصادی را نجات داد.
وی با بیان اینکه مشکل اقتصاد و بحران اشتغال روزهای سختی را برای کشور به همراه خواهد داشت، از علاقه مندان به نظام خواست برای شکستن این بحـــران تصمیم های بزرک و عالی اتخاذ کنند. فرماندار تبریز تاکید کرد: قبل از اینکه بحران کمر ما را بشکند از کسان دیگر عبرت بگیریم و نگذاریم برای دیگران مایه عبرت شویم.ما باید از گذشته خود عبرت بگیریم اما به گذشته تکیه نکنیم. گذشته می تواند مایه امیدواری و پیشرفت باشد اما دست روی دست گذاشتن و تکیه بر افتخـــارات پیشینیان باعث خواهد شد تا مایه عبرت دیگران شویم. به گفته خورشیدی در جهان امروز، آن کس که اقتدار دارد به نان و نوایــی خواهد رسید و اقتــــــدار امروز به معنی کلفت کردن رک گردن نیست بلکه به دانایی و توانایی است. وی تصریح کرد: به چشم دشمن به همه دنیا نگریستن و بر اساس آن معـــامله کردن یعنی خود را در یک چهار دیواری محبوس کردن که هیچ امیدی بر آن متصور نیست. وی مصلحت کشور را در ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران خارجی ارزیابـی کرد و افزود: وقتی صحبت از گردشگری در این کشور می شود باید در قبال آن رفتـار توسعه یافته مطرح شود.اگر مامور انتظامی ما در مقابل گردشگر احترام قـایل شد و پاسخ او را داد گردشگری در کشور پا خواهد گرفت. (ک - ن 500/51/05)
۰ نفر