۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6841916
T T
۰ نفر
قیمت ذرت،جو ولوبیاروغنی در پایان معاملات بازاراقلام غذایی و کشاورزی شیکاگو # واشنگتن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/2/80 قیمت ذرت : (5000 بوشل/ دلار هر بوشل ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز مه 01 0040/2 ژوئیه 01 0800/2 سپتامبر 01 1600/2 نوامبر 01 2360/2 دسامبر 01 2700/2 ژانویه 02 3020/2 .................................................................... قیمت جو: ( 5000 بوشل / دلار هر بوشل ) مه 01 1000/1 ژوئیه 01 1300/1 سپتامبر 01 1240/1 نوامبر 01 3400/1 دسامبر 01 1860/1 ژانویه 02 3260/1 ..................................................... قیمت لوبیا روغنی (5000 بوشل / دلار هر بوشل ) مه 01 4260/4 ژوئیه 01 3800/4 اوت 01 3400/4 سپتامبر 01 2660/4 نوامبر 01 2920/4 ژانویه 02 4000/4 .............................................................. اطلاعات فوق آخر روز گذشته به وقت نیویورک (ساعات اولیه بامداد امروز تهران ) اعلام شده است. -01-012-522د.ا-ش 1
۰ نفر