۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6841435
T T
۰ نفر
خانواده های جانبازان متوفی از تسهیلات بانکی برخوردار می شوند # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/02/80 مدیرکل امور مجلس سازمان امور جانبازان گفت: برابرباماده واحده مصوبه مجلس، از این پس وراث جانبازان متوفی هم می توانند از تسهیلات بانکی مربوط به عزیزان جانباز و تسهیلات مقرر در قوانین، بهره مند شوند. به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی بنیاد مستضعفان و جانبازان، غلامرضا کاتب گفت: با تلاش های پیگیر سازمان و مساعدت دولت و مجلس شورای اسلامی ماده واحده ای در مجلس به تصویب رسید که با تصویب آن بسیاری از مشکلات خانواده های جانبازان متوفی در ارتباط با تسهیلات مقرر حل شده است. بر اساس این ماده واحده، نظام بانکی کشور موظف است تسهیلات بانکی مورد نظر در قوانین و مقررات مربوطه و نیز قوانین بودجه سـنواتی جانبازان 25 درصد به بالا و آزادگان را در صورتی که ایشان فوت کرده و یا فوت می کنند به همسرانشان که مسوولیت حضانت فرزندان انها را عهده دار می باشند و یا به قیم قانونی فرزندان آنان اعطا کند. بر اساس تبصره یک این ماده واحده، تسهیلات بانکی موضوع این قانون در خصوص جانبازان و آزادگان مجرد به افرادی که متکفل نگهداری جانباز بوده و یا تحت تکفل آزاده می باشند بنا به تایید بنیاد مستضعفان و ستاد رسیدگی به امور آزادگان، اعطا خواهد شد. همچنین در تبصره 2 این ماده واحده آمده است: جانبازان و آزادگان متاهلی که دارای فرزند نبوده و یا امکان فرزند داشتن برایشان وجود ندارد، تسهیلات بانکی مورد نظر به همسر آنان مادامی که ازدواج نکرده اند، پرداخت می شود. الف - الف - 843 - 22 - 13 -
۰ نفر