۲ فروردین ۱۳۸۰، ۱:۰۱
کد خبر: 6838286
T T
۰ نفر
سه پست برق در جزیره کیش مورد بهره برداری قرار گرفت # کیش ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/01/80 داخلی. اقتصادی. نیرو. برق. سه پست برق طی آیینی با حضور مدیر عامل منطقه آزاد کیش پنجشنبه دراین جزیره مورد بره برداری قرار گرفت. بگزارش مرکز اخبار روابط عمومی منطقه آزاد کیش پست های برق یاد شده هر یک به ظرفیت دو هزارو 500 کیلوولت آمپر برای تامین برق 300 خانوار درشهرک صدف کیش نصب و راه اندازی شده است. برپایه این گزارش برای تجهیز و راه اندازی پست های برق ده میلیارد ریال هزینه در برداشته است. این روابط عمومی اضافه کرد: تا پایان اردیبشهت ماه سالجاری 9 پست دیگر برق درشهرکهای صفین و صدف جزیره کیش به بهره برداری می رسدکه امکان استفاده از نیروی برق برای یک هزار مشترک جدید فراهم می کند. هم اینک هشت هزار و 500 مشترک برق درکیش وجود دارد بااستفاده ازهفتاد پست زمینی وهفتاد پست هوایی برق درمجموع یکصد مگاولت آمپر برق برخوردارند از کل مشترکین مذکور یک هزار مشترک جدید درسال 69 به شمار مشترکین برق در جزیره کیش اضافه شدند. خ - ت 812/80/08 تمام
۰ نفر