۱۹ بهمن ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6834545
T T
۰ نفر
یک مقام مسوول: کاهش تصدیگری دولت در بخش صنعت شتاب بیشتری می گیرد # کرمان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/11/81 در راستای استراتژی توسعه صنعتی کشور با هدف کاهش تصدی گری دولت،واگذاری برخی مسوولیت ها به بخش غیردولتی به تدریج شتاب بیشتری به خود می گیرد. معاون اداری و مالی وزیر صنایع و معادن روزشنبه درجمع اعضای انجمن مدیران صنایع و خانه صنعت در استان کرمان با بیان این مطلب افزود:برای تحقق مطلوب این برنامه شرط لازم این است که تشکل و تفکرجمعی دربخش خصوصی هدفمند و نظام یافته باشد. مهندس"عبدالرضا سپهوند"با اشاره به اینکه مدیران بخش صنعت کشور نسبت به هزینه های تولید در این بخش آگاهی کامل دارند تصریح کرد: برای رفع بسیاری از موانع موجود بایستی انجمن های صنفی و تشکل های صنعتی پیشگام باشند. وی اضافه کرد: در فرآیندتولید جهانی به جای اینکه همواره بخشهای حاکمیتی با صدور آیین نامه و دستورالعمل خط مشی تعیین کنند، تشکلهای صنفی غیردولتی در تعیین مناسبات و مقررات حرف اول را می زنند. وی تاکید کرد: در شرایط کنونی اگردرجامعه ایده، طرح و نقد منطقی و مناسب اقتصاد واجتماع ایران مطرح شوددرمجموعه دولت برای پذیرش آن گوش شنوا وجود دارد. وی با بیان اینکه تشکل های صنعتی پایگاه تقویت بخش خصوصی است گفت: دراین خصوص بایدزیرساختهای فکری وفرهنگی دراین بخش بویژه تشکلگرایی و خردگردایی نهادینه شود. وی اضافه کرد:بخش خصوصی توانمند و تشکلهای منسجم برای مجموعه کارگزاران فرصتی باقی نمی گذارند تا آنها همچنان سرگرم مسایل جزیی و موردی باشند. سپهوند به اصلاحات اقتصادی دولت در سالهای اخیر برای تمرکز تولید در بخش خصوصی اشاره کرد و گفت:تدوین طرحنوسازی وبازسازی صنایع توسط انجمن مدیران صنایع ایران نقطه درخشانی از اهمیت و اعتماد دولت به بخش غیردولتی است. وی بااعلام این مطلب که هنوز در جامعه بر سر منافع جمعی در بخشهای مختلف اجماع کلی حاصل نشده است یادآور شد: یکی از بزرگترین مشکلات موجود در بخش صنعت نبود انسجام میان صنعتگران و تولیدکنندگان در دفاع همه جانبه از جایگاه حقوقی و صنفی آنهاست. وی تصریح کرد: برای اینکه شرایط نامساعدتولید وهزینه های اداره امور مانع از جامع نگری و کلان نگری تولیدکنندگان وحضورپررنک آنها در تصمیم گیریهای بخش دولتی نشود، هنر مدیریت صنعتی نقش تعیین کننده دارد. همچنین وی با اشاره به واگذاری تمام واحدهای سازمان صنایع ملی به بخش غیردولتی اظهار داشت: در دو سال آینده نیز واحدهایی از بانک صنعتی و معدن و سازمان نوسازی و گسترش صنایع ایران به بخش غیردولتی واگذار می شود. وی اضافه کرد: با توجه به بهره وری پایین نیروی انسانی و نبود سوددهی این کارخانجات، گیرنده آنها باید بخش خصوصی توانمند و تشکلهای صنعتی همگرا و هدفمند باشد. در این مراسم رییس سازمان صنایع و معادن استان کرمان نیز گفت: به رغم حمایت جدی و عملی مدیران استانی از توسعه و تقویت تشکل های صنعتی غیردولتی تاکنون توفیق چندانی در این زمینه بدست نیامده است. مهندس سیدمهدی طبیب زاده در خصوص دلایل این امر اظهار داشت: ناموفق بودن برخی تشکلهای غیردولتی در گذشته و وجود ذهنیت دریافت یارانه های دولتی از جمله این دلایل است. وی با اشاره به رشد سرمایه گذاری در استان کرمان در سالهای اخیر یادآور شد: تاکنون انجمن مدیران صنایع و خانه صنعت استان کرمان در جلسات برنامه ریزی و سیاستگذاری و کار گروههای استان حضوری فعال داشته اند. در ادامه این مراسم نمایندگان انجمن مدیران صنایع و خانه صنعت استان کرمان مسایل و مشکلات بخش صنعت استان از جمله نوسان تعرفه هزینه های تولید کارخانجات، نرخ بهره بانکی و نحوه بازپرداخت تسهیلات،بخشی نگری برخی ادارات و سازمانها، قیمت گذاری بر اقلام صنعتی و چگونگی تاثیر واردات و صادرات بر تولید صنایع و ضوابط تامین اجتماعی را تشریح کردند. ر.م120/12م ا/01
۰ نفر