۱۰ دی ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6830271
T T
۰ نفر
میزان تورم روسیه در سالجاری میلادی بیش از 15 درصد اعلام شد # مسکو،خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/10/81 کمیته دولتی آمار روسیه امروز سه شنبه و در آخرین روز سال 2003 میزان تورم سالجاری دراین کشور را 1/15 درصد اعلام کرد. خبرگزاری اینترفکس اعلام کرد که میزان تورم امسال روسیه درمقایسه با چند ساله اخیر کاهش یافته است. بنابه این گزارش میزان تورم در سالهای 1995 تا2001 به ترتیب 3/131 ، ، 8/21، 11 ، 4/84 ، 5/36، 2/20 و 6/18 درصد بوده است . به گزارش کمیته دولتی آمار روسیه میزان تورم در هر یک از ماههای مختلف سالجاری میلادی نیز بین نیم تا 1/3 درصد متغیر بوده است . رشد متوسط روزانه قیمت ها در روسیه در ماه دسامبر سالجاری میلادی 049/0 درصد بوده است درحالی که این رقم درماه دسامبر سال 2001 معادل 051/0 درصد را تشکیل می داد. قیمت مواد غذایی در سال 2002 ، 11 درصد رشد داشته که این رقم در سال 2001 بالغ بر 1/17 درصد بوده است. درسالجاری میلادی قیمت میوه وسبزیجات در روسیه 5/8 درصد ، مواد غیرغذایی 9/10 درصد و هزینه خدمات 2/36 درصد رشد داشته است. شهرهای مسکو و سنت پطرزبورک درمقایسه با سایر نقاط روسیه از بیشترین حد تورم و به ترتیب 2/17 و 7/14 درصد در سالجاری میلادی برخوردار بودند. 355/1/129
۰ نفر