۲۸ مهر ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6822748
T T
۰ نفر
کارشناسان: بحران کاهش سطح آبهای زیرزمینی استان اصفهان جدی است # اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/07/81 داخلی.اقتصادی.منابع طبیعی.آبهای زیرزمینی. کارشناسان ومسوولین استان اصفهان کاهش سطح آبهای زیرزمینی این استان را بحرانی دانسته و آنرا موجب بروز مشکلات جدی برای استان اصفهان دانستند. "محمد علی طرفه" مدیر عامل سازمان آب منطقه ای استان اصفهان در این باره به ایرنا گفت:به دلیل برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی در سالهای خشکسالی، سطح این آبها تا 13 متر کاهش یافته است. طرفه افـزود : کــاهش سطـح آبهای زیرزمینی در دشتهایی که با آب رودخانه زاینده رود رابطه ای ندارد ، بحرانی تر شده است. به گفته وی، در دشتهایی که با آب زاینده رود رابطه دارد با جاری شدن آب در این رودخانه سطح این آبها تا حدودی بهبود می یابد. وی اظهار داشت: برای بهبود وضعیت این سفره های آب زیر زمینی، باید کنترل میزان برداشت از این آبها و تغذیه این سفره ها به طور همزمان انجام شود. طرفه، درباره تغذیه سفره های آب زیرزمینی گفت: در این روش با ایجاد سد و کانال میزان زمان نفوذ آب در زمین افزایش می یابد. به گفته وی، این روش در دشتهای شهرضا ، نایین ، اردستان و چند دشت دیگر استان اصفهان در حال اجرا است. طرفه، درباره استفاده از آبهای سفره دوم گفت: بــرخی نقاط استان اصفهان به خصوص منطقه شرق استان دارای سفره دوم آبهای زیرزمینی است که در سالهای خشکسالی تنها برای مصارف شرب از این آبها استفاده شده است. این مقام سازمان آب منطقه ای افزود:میزان آبهای موجود در این سفره محدود است ولی هنوز رقم دقیقی از این میزان در اسـتان مشخص نیست و در این زمینه تحقیقاتی در حال اجرا است. وی گفت: هزینه حفر چاه برای دستیابی به آبهای سفره دوم حـدود 200 تا300 میلیون ریال است و به دلیل بالا بودن هزینه حفر این نوع چاهها، استفاده از این آب در بخش کشاورزی مقرون به صرفه نیست. به گفته وی، در حاضر هیچ مجوز جدیدی برای استفاده از آبهای سفـــره دوم صادر نشده و تنها کسانی که ازقبل ازاین منبع استفاده می کردند اجازه برداشت از این منبع را دارند. طرفه ، آبهای آهکی را نوع دیگرآبهای زیرزمینی عنوان کردوگفت: در سالهای خشکسالی و بیشتر در مناطق سمیرم و چهارمحال و بختیاری از ایــن منبع برای تامین آب شرب بهره برداری شده است. " منصور شیشه فروش" دبیرستاد حوادث غیرمترقبه استانداری اصفهان، میانگین بارندگی سالانه دراستان اصفهان را 120 میلیمتر ذکرکردو گفت: پتانسیل آبهای زیرزمینی دراستان 6/4 میلیارد متر مکعب و پتانسیل آبهای سطحی 2/3 میلیارد متر مکعب است. " شیشه فروش" افزود: از این میزان سالانه 5/4 میلیارد متر مکعب از آبهای زیرزمینی و 6/1 میلیارد مترمکعب از آبهای سطحی برای مصارف گوناگون برداشت می شود. وی، با بیان اینکه در 55 درصد از مساحت استان اصفهان آبهای زیرزمینی با کیفیت مرغوب وجود ندارد،خاطرنشان کرد: در 45 درصد باقی مانده نیز حدود 30 درصـــد مناطق از لحاظ استفاده از آبهای زیرزمینی ممنوعه و ممنوعه بحرانی است. شیشه فروش اظهار داشت: در استان اصفهان 26 دشت وجود دارد کـه در 11 دشت به دلیل کاهش سطح آبهای زیرزمینی ، برداشت آب ممنوع اسـت و سه دشت ممنوعه بحرانی ، است. وی گفت: در حالی که میزان تزریق آب به سفره های زیرزمینی چهارمیلیاردمتر مکعب است، سالانه 5/4 میلیاردمتر مکعب از این آبها برداشت می شود. دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه استان افزود: علاوه برآن میزان اضافه برداشت در مناطق مختلف به ویژه مناطق ممنوعه ، ســالانه حدود 400 میلیون متر مکعب است. وی تصریح کرد: در سالهای خشکسالی بین یک تا20متر ازسطح آبهای زیر زمینی حوزه آبریز زاینده رود کاهش یافته و برای بازگشت بــه حالت طبیعی نیازمند 10 سال پربارندگی است. به گفته وی، در حوزه آبریز رودخانه زاینده رود حدود 16 هــزار حلقه چاه عمیق و نیمه، دو هزار 500 رشته قنات و هزار و 540 دهنه چشمه وجود دارد. وی افزود:از آب این منابع 8/1 درصد برای صنعت ، 2/2 درصـد برای شــرب و 96 درصد برای بخش کشاورزی استفاده می شود. به گفته وی ، تنها از 30 درصد آب برداشتی برای بخش کشاورزی ، اســتفاده بهینه می شود. شیشه فروش گفت: دشت گلپایگان، کاشان و خوانسار از حوزه آبریز زاینده رود جدا و در سالهای خشکسالی سطح آبهای زیرزمینی در ایـن دشتها بین دو تا هفت متر کاهش داشته است. دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری اصفهان در بــــاره برداشت آب از سفره ها دوم و منابع آهکی گفت: در مناطقی که در سالهای خشکسالی آبهای سفره اول تمام شده از منابع آبی سفره دوم تنها برای مصارف شرب برداشت شده است.
وی، هزینه استفاده از این منبع را بسیار بالا دانست و گفت: حفـر هر حلقه از این نوع چاه حدود 200 تا300 میلیون ریال هزینه در بر دارد. شیشه فروش گفت:پتانسیل آبهای سفره دوم در استان اصفهان مشخص نیست. وی افزود: همچنین در مناطقی مانند کاشان ، سمیرم ، شـهرضا و برخی مناطق دیگر از منابع آبهای آهکی نیز برای مصرف شرب برداشت شده است. وی، تعداد چاههای حفر شده برای سفره دوم را کمتر از10 حلقه و برای آبهای آهکی را حدود 30 حلقه ذکر کرد. شیشه فروش گفت: برآورد می شود تا 10 سال آینده به دلیــل افزایش جمعیت و ثابت بودن منابع، با کمبود حدود600 میلیون متر مکعب آب مواجه شویم. م - د 400/42/04 م ا
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد