۲۶ مهر ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6822583
T T
۰ نفر
قیمت ذرت، جو و لوبیاروغنی در پایان معاملات بازار بورس اقلام غذایی و کشاورزی شیکاگو # واشنگتن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/7/81 قیمت ذرت : (5000 بوشل/ دلاپ هر بوشل ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز دسامبر 02 5620/2 (سنت 20/256 ) ژانویه 03 3520/2 (سنت 20/235 ) مارس 03 6160/2 (سنت 60/261 ) مه 03 6340/2 (سنت 40/263 ) ژوئیه 03 6300/2 (سنت 00/263 ) سپتامبر 03 5320/2 (سنت 20/253 ) دسامبر 03 4600/2 (سنت 00/246 ) .................................................................. قیمت جو: ( 5000 بوشل / دلار هر بوشل ) نوامبر 02 3400/1 (سنت 00/134 ) ژانویه 03 3400/1 (سنت 00/134 ) مارس 03 9500/1 (سنت 00/195 ) مه 03 9400/1 (سنت 00/194 ) ژوئیه 03 8000/1 (سنت 00/180 ) سپتامبر 03 6100/1 (سنت 00/161 ) نوامبر 03 3400/1 (سنت 00/134 ) ......................................................... قیمت لوبیا روغنی (5000 بوشل / دلار هر بوشل ) نوامبر 02 5140/5 (سنت 40/551 ) ژانویه 03 5400/5 (سنت 00/554 ) مارس 03 5420/5 (سنت 20/554 ) مه 03 5320/5 (سنت 20/553 ) ژوئیه 03 5200/5 (سنت 00/552 ) اوت 03 4640/5 (سنت 40/546 ) سپتامبر 03 3000/5 (سنت 00/530 ) ................................................................. این اطلاعات آخر روز گذشته به وقت نیویورک (ساعات اولیه بامداد امروز تهران ) اعلام گردیده است. کد:365/246
۰ نفر