۲۶ شهریور ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6819695
T T
۰ نفر
کلیه فعالیت های بازرگانی استانها در یک اداره جمع شد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/06/81 با تشکیل سازمان بازرگانی در استانها، کلیه امور مرتبط به بازرگانی در استانها در یک تشکل حل و فصل می شود. به گزارش روابط عمومی وزارت بازرگانی،تشکیل سازمان بازرگانی براساس قانون سوم توسعه، به منظور هماهنگی و ادغام سازمانهای موازی و تفویض اختیار در جهت اجرای وظایف واحدهای استانی انجام شده است. با تشکیل سازمان بازرگانی در استانها، کلیه واحدهای استانی وزارت بازرگانی با رعایت مصوبه شواریعالی اداری در سازمان بازرگانی استان ادغام می شوند. وزیر بازرگانی در احکام جداگانه به روسای سازمانهای بازرگانی از آنان خواست،اقدامات لازم را با هدف بهینه سازی ساختار اجرایی و کوچک سازی دولت از طریق تجمیع کلیه فعالیت ها در سازمان استانی واحد،کاهش هزینه های جاری و بهبود ترکیب نیروی انسانی انجام دهند. در احکام صادره از سوی محمد شریعتمداری،تمامی مسوولان سازمانهای هم خانواده وزارت بازرگانی در سطح استانها موظف شده اند تحت نظارت و سرپرستی رییس سازمان بازرگانی نسبت به انجام وظایف خود اقدام کنند. اقتصادی - 1538 - 62 3-
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد