۱۴ شهریور ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6818610
T T
۰ نفر

کسری بودجه دولت ایتالیا افزایش یافت

۱۴ شهریور ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6818610
کسری بودجه دولت ایتالیا افزایش یافت # رم، خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/06/81 کسری بودجه دولت ایتالیا در هشت ماهه گذشته سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 2001 میلادی، 60 درصد افزایش یافته است. مطبوعات روز پنجشنبه ایتالیا، به نقل از گزارش وزارت اقتصاد این کشور نوشتند: مجموع میزان کسری بودجه ایتالیا در هشت ماهه گذشته سال 2002، برابر با 34 میلیارد و یکصد میلیون یورو برآورد شده است. در این گزارش ها آمده است: تنها در ماه گذشته، بودجه کشور ایتالیا با سه میلیارد یورو کسری مواجه شده است. همچنین "جولیو ترمونتی" وزیر اقتصاد ایتالیا در توضیح دلایل افزایش 60 درصدی کسری بودجه این کشور، گفت: این مشکل گریبانگیر بیشتر کشورهای اروپایی شده که ناشی از وضعیت نابسامان اقتصاد بین المللی است. 125/-135/14 160
۰ نفر