۲۴ مرداد ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6816207
T T
۰ نفر
کمیته های فنی از صدور فرش های نامرغوب جلوگیری می کنند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/05/81 داخلی.اقتصادی.وزارت بازرگانی. کمیته های فنی از ابتدای سال 1382 کیفیت فرش های صادراتی را از لحاظ مواداولیه و بافت آنها کنترل خواهند کرد و از صدور فرش های نامرغوب به خارج کشور جلوگیری می کنند. این کمیته از نمایندگان شرکت سهامی فرش ایران، نمایندگان بخش تعاونی، شامل اتحادیه شرکت های تعاونی فرش روستایی، اتحادیه شرکت های تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف ایران و نماینده بخش خصوصی (اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران ) تشکیل شده است. به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی وزارت بازرگانی،نمایندگان این کمیته با استقرار در گمرک مهرآباد، گمرک غرب تهران و حداکثر سه گمرک اجرایی دیگر که عمده فرش ایران از آنها صادر می شود، کیفیت فرش های صادراتی را از لحاظ مواداولیه و بافت آنها کنترل خواهند کرد. بنا بر این گزارش صادرکنندگان فرش موظف هستند در خصوص عدم وجود پشم دباغی شده و الیاف مصنوعی در اظهارنامه هایی که از اول فروردین ماه سال 1382 به گمرک تسلیم می کنند تضمین دهند. در این گزارش آمده است، در جلسه سی و یکم میز فرش مقرر شد مواداولیه مرغوب فرش بافی شامل نخ پنبه، پشم دباغی نشده، خامه مرغوب، ابریشم طبیعی و رنک استاندارد با نرخ ترجیحی (که مزیت رقابتی داشته باشد) ازاین پس تنها از طریق شبکه ی تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی کشور در اختیار قالی بافان قرار گیرد. نمایندگان وزارتخانه های تعاون و جهاد کشاورزی نیز موظف شدند در این خصوص طرح لازم را به صورت مشترک تهیه کرده و برای تصویب تقدیم هیات دولت کنند. همچنین مقرر شد، کمیته تولید میز فرش خرید تضمینی پشم دباغی شده توسط اتحادیه های تعاونی فرش را به عنوان یکی از راه حل های جلوگیری از مشکل تولید و مصرف پشم دباغی شده در صنعت فرش، مطالعه کرده و نرخ آن را به شورای اقتصاد پیشنهاد دهد. بر اساس این گزارش، میز فرش تصویب کرد، تمامی فروشندگان داخلی فرش از اول فروردین ماه سال 1382 باید در فاکتورهای فروش خود موضوع استفاده و یا عدم استفاده از پشم دباغی شده و الیاف مصنوعی و ...فرش های فروخته شده را به صراحت قید کنند. تصمیم های جدید میز فرش با توجه به مضمون بند(ج ) تصویب نامه شماره 358 کمیته بند(س ) تبصره 5 قانون بودجه سال 1379 کل کشور مبنی بر این که (از ابتدای سال 1382 از صدور فرش هایی که درتولید آنهااز پشم دباغی شده استفاده شده، یا در بافت آنها الیاف مصنوعی به کار رفته باشد، فرش هایی که فاقد شناسنامه بافت باشند و یا فرش هایی که در بافت آنها از گره کمانشی استفاده شده باشد، جلوگیری خواهد شد) گرفته شده است. اقتصادی . 1594/91/3
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد