۱۳ مرداد ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6815106
T T
۰ نفر
کارشناسان : اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در مشهد ضروری است # مشهد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/05/81 در حالیکه استفاده گسترده از خودروهای فرسوده همه ساله باعث هدررفتن بحشی از سرمایه های مردمی و ملی می شود ، اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده تاکنون به تصویب نرسیده است. کارشناسان معتقدند بااجرای این طرح ضمن صرفه جویی در مصرف بنزین وکاهش آلودگی هوا از هدر رفتن سرمایه های مردم در اثر نگهداری خودروهای قدیمی جلوگیری می شود. گزارش خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی حاکی است : طی دو سال گذشته بحث جایگزینی خودروهای مستعمل در محافل مختلف مطرح بوده اما تاکنون علی رغم ضرورت اجرا تاکنون به نتیجه خاصی منتهی نشده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند : درصورت تعویض خودروهای مستعمل 5/2 میلیارد دلار در سرمایه های مردم وکشور صرفه جویی خواهد شد. یک کارشناس صنعت خودروصاحب نظردرمسایل اقتصادی خراسان بااشاره به اهمیت اجرای طرح مذکور به خبرنگارایرنا گفت: روزانه 3 تا5/3 میلیون لیتر بنزین به کشور وارد می شود که درصورت صرفه جویی درمصرف آن که ازطریق حذف خودروهای فرسوده وکاهش مصرف خودروهاامکان پذیراست،می توان باپول آن دهها بیمارستان یا مراکز آموزشی ساخت. "پرویز رجایی" افزود: نتایج یک بررسی نشان می دهد حذف هر خودروی فرسوده روزانه 15لیترصرفه جویی در مصرف بنزین به ارمغان خواهد آورد که با احتساب رقم چند صد هزاری آن بایک حساب سرانگشتی می توان حاصل ریالی آن را محاسبه کرد. وی بااشاره به آلودگی هوای شهرهای بزرک از جمله مشهد گفت : تردد خودروهای فرسوده نقش بسزایی در افزایش آلودگی هوا دارند. وی گفت : در حالیکه تنهادرمشهد توسط کارخانجات خودروسازی مختلف روزانه دهها دستگاه خودرو توزیع می شود ، اما شاهد هستیم که از گردونه حمل ونقل خودرویی حذف نمی شود. این کارشناس افزود: از سوی دیگر حدف نشدن خودروهای فرسوده باعث شده تاخیابانهای شهرهای بزرگی چون مشهد وتهران باترافیک سنگینی مواجه شوند. وی ادامه داد:این در حالی است که حذف نشدن خودروهای مستعمل هزینه قابل توجهی رابابت تعمیرونگهداری به شهروندان ومالکان آنهاتحمیل کرده است. وی گفت : حال این که خودروهای ایرانی عمر جاوید دارند خود نکته قابل تاملی است چراکه سالانه بیش از 300 هزار خودروی سواری ساخت داخل به چرخه پرعطش خودرو وارد می شود اما خودرویی از این چرخه خارج نمی شود ، این در حالی است که بزودی ظرفیت تولید خودرو در کشور به 500 هزار دستگاه درسال افزایش خواهد یافت. امروزه در بسیاری ازکشورهای پیشرفته ودرحال توسعه قبرستانی برای خودروهای مستعمل در نظر گرفته شده و پس ازاین که عمر مفید یک خودرو به پایان می رسد ، ضمن جلوگیری از تردد اینگونه خودروها، آنها راراهی قبرستان می کنند. اما جالب آنکه در کشورما پس ازاین که خودرو پس از چنددهه استفاده عمرآن به پایان می رسد ، تازه سرازاوراق فروشی در می آورد واز قطعات آن در سایر خودروها استفاده می گردد. از سوی دیگر صاحب نظران معتقدندتنها بایارانه بنزین که بخشی ازآن دراثر مصرف زیاد خودروهای مستعمل هدر می رود می توان صدها پروژه عمرانی در کشور اجراکرد. یک کارشناس ارشد اقتصادی بابیان این که یارانه انرژی تنها درسال جاری حدود 44 درصد کل بودجه عمرانی کشوراست. خبرنگار ایرنا می گوید:یارانه هرروزبنزین معادل 65 میلیاردریال ویارانه کل بنزین مصرب در طول سال معادل 23725 میلیارد ریال است. دکتر"قدیری ابیانه" افزود: مصرف بنزین در سال گذشته روزانه 8/45 میلیون لیتر بوده است و پیش بینی می شود این رقم در سال جاری به 50 میلیون لیتر درروز برسد. وی یارانه هرلیتر بنزین را1300 ریال برآورد کرد وگفت : اگر فقط یارانه بنزین به امر اتمام طرحهای نیمه تمام اختصاص یابد ، هر ساله بطور متوسط هزینه اتمام 255 طرح ملی وبیش از پنج هزارطرح استانی تامین می گردد. وی تصریح کرد : بابت هر ریال یارانه برای کاهش قیمت هر لیتر بنزین ، یک میلیارد و 825 میلیون تومان از بیت المال اختصاص می یابد. درهمین باره رییس س ازمان بهینه سازی مصرف سوخت بابیان این که خودروهای ایرانی روزانه 5/10 لیتر مصرف دارند، گفت: در کشوری مانند ژاپن هر خودرو روزانه 5/2 لیتر بنزین مصرف می کند. مهدی هاشمی اظهارداشت : درحال حاضرمردم قیمت بنزین را50 تومان نمی خرند بلکه هرلیتر را 140 تومان می خرند زیرا مصرف خودروهای کشوربسیار بالاست. وی تعویض دوهزارخودروی پیکان فرسوده شهرهای مشهد،شیرازراازجمله برنامه های سازان بهینه سازی مصرف سوخت اعلام کرد. مسوول دبیرخانه نشست ادواری شهرداران کلان شهرهای کشور نیز درهمین باره گفت : بیش از 70 درصد آلودگی هوای شهرهای بزرک و 37 درصد ترافیک شهری ناشی از افزایش و تردد خودروهای شخصی است. "علی میرنجاتی" افزود:سهم خودروهای شخصی درآلودگی هوای شهرها 14 برابر خودروهای عمومی است. وی گفت : بنابراظهارکارشناسان بهداشتی وزیست محیطی، آلاینده های موجود در هوا که در اثر تردد خودروها تولید می شوند، عامل بروزبسیاری از بیماریهای جسمی و روانی به شمار می روند، از اینرو باید بااتخاذ تمهیدات لازم در جهت کاهش آلاینده های زیست محیطی برنامه ریزی واقدام کرد. اخیرا" سازمان محیط زیست پیشنهاد داده است، برای خروج خودروهای فرسوده مجوز واردات تعدادی خودرو اعطا شود. معاون سازمان مذکور بااشاره به این که اگر خودروهای فرسوده از رده خارج نشود درآینده نزدیک شاهد اشباع بازار خودرو به لحاظ ترافیک و آلودگی هوا خواهیم بود گفت : صدور مجوز واردات خودرو به شرط خروج خودروهای فرسوده باعث می شود خودروهای فرسوده قشرکم درآمد جامعه به قیمت عادلانه خریداری شود. "یوسف حجت"بااشاره به این که وزارت صنایع ومعادن در تدوین سیاستهای خودرو درسال جاری اعطای مجوز واردات خودرو رابه میزان صادرات قطعات خودرو پیش بینی کرده است گفت:پیش بینی می شود میزان صادرات قطعات خودرو در سال جاری به 100 میلیون دلاربرسد واگر قیمت هر خودروی خارجی را 10 هزار دلار در نظر بگیریم با واردات هر خودرو و خروج پنج خودروی فرسوده امکان خروج 50 هزار خودروفرسوده فراهم می شود. وی بابیان این که اجرای این طرح به منابع مالی نیازمند است گفت : از سوی دیگر خودروسازان داخلی می توانند تولید خود را افزایش دهند. یک عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی نیزبااشاره به این که در صورت اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده نبایدحق وحقوق مالکین یادارندگان خودروهای مدل پایین ضایع شود،گفت : اکثر مالکان خودروهای فرسوده را اقشار ضعیف جامعه تشکیل می دهند. احمدرهبری فر افزود: ضمن آنکه باید خودروهای آنها را به قیمت عادلانه وروزخریداری کنیم باید مابه التفاوت رابه آنهاتسهیلات پرداخت کنیم تا قادر به خرید اتومبیل صفر باشند. وی افزود: اگر سالانه 75 هزار خودرو وارد شود ودرقبال واردات هر خودرو 120 درصد ارزش کل خودرو خارجی ازواردکننده اخذ شود واین مبلغ در یک صندوق ذخیره شده واز محل موجودی این صندوق مابه التفاوت تبدیل خودروهای فرسوده به نو رابه صاحبان این خودروها تسهیلات بدون بهره یاکم بهره بپردازند ، این مشکل قابل حل خواهد بود. براساس آمارسمی درحال حاضر3/1میلیون دستگاه خودروی فرسوده درکشور تردد می کنند که 165 هزار دستگاه از آنها عمر بالای 30 سال دارند. حدود 10 درصد این رقم متعلق به خراسان است. ا.ر/100/12م ا/01
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد