۲۳ تیر ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6813138
T T
۰ نفر

30 درصد بودجه کشور را مالیات تامین می کند

۲۳ تیر ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6813138
30 درصد بودجه کشور را مالیات تامین می کند # ساری ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/04/81 داخلی. اقتصادی. دارایی. مالیات. دادستان انتظامی مالیات وزارت اموراقتصادی ودارایی کشورگفت : 30 درصد بودجه کشور را مالیات تامین می کند. "فلاح میرزایی" روزیکشنبه درهمایش توسعه فرهنک مالیاتی درساری افزود : اقتصاد وپیشرفت یک کشور بامالیات یک رابطه مستقیم دارد. وی اضافه کرد : اکنون باتغییرقانون مالیات ، معافیت وکاهش نرخ هایی که ایجاد شده است ، مابسوی مردم دست یاری دراز می کنیم. وی ادامه داد : دربخش املاک که ازسال 77 تازیربنای 120 مترمالیات وصول می شده است اکنون درتهران به 150 متر ودرشهرستانها به 200 متررسیده است. وی تصریح کرد : همچنین دربخش مشاغل درآمد سالیانه کمترازیک میلیون و 740 هزارتومان ازمعافیت مالیاتی برخوردارند. "میرزایی" درمورد تغییرمالیات شرکتها نیزگفت : درگذشته ازشرکتها 65 درصد درآمد مالیات دریافت کرده ایم که برابرباتامین اموال بوده است ، اما اکنون باتعدیل آن به 25 درصد کاهش یافته است. وی اهداف اصلی تغییردروصول مالیات را افزایش سرمایه گذاری شرکتها و تولیدیهاعنوان کرد. ر - ه 300 / 31/ 03م ا
۰ نفر