۲۰ تیر ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6812940
T T
۰ نفر

کاهش ارزش سهام در بورس فرانکفورت

۲۰ تیر ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6812940
کاهش ارزش سهام در بورس فرانکفورت # برلین ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/4/81 ارزش "داکس"، شاخص سهام آلمان و "نماکس 50" در بازار پنجشنبه بورس فرانکفورت کاهش یافت. ارزش "داکس"، بعد از ظهر پنجشنبه 98/0 درصد کاهش یافت و به 4149 واحد رسید. ارزش سهام "نماکس 50"، با 79/2 درصد کاهش، به 535 واحد رسید. ارزش سهام "ام داکس"، 40/1 درصد کاهش یافت و به 3765 واحد رسید. سهام شرکت "دویچه تله کوم" با 42/2 درصد افزایش در صدر لیست 30 سهام "داکس" در بازار پنجشنبه بورس فرانکفورت قرار گرفت و سهام شرکت سازنده چیپهای الکترونیکی "اینفینیون" 78/0 درصد و سهام شرکت "هنکل" 54/0 درصد افزایش یافتند. سهام شرکت مواد شیمیائی و داروسازی "شرینک" با 41/7 درصد کاهش بیشترین کاهش در بین سهام داکس را در بازار پنجشنبه بورس فرانکفورت تجربه کرد و سهام شرکت "مترو" 29/5 درصد و شرکت "تایسن کروپ" 13/5 درصد کاهش یافتند. 252/250/1876/ عظ
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد