۲۰ خرداد ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6809531
T T
۰ نفر
کشاورزان زنجانی برای مقابله با آفت سن گندم استمداد کردند # زنجان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/03/81 داخلی. اقتصادی. کشاورزی. کشاورزان زنجان برای مبارزه با آفت سن گندم از مسوولان ذی ربط استمداد کردند. به گفته آنان آفت سن گندم بسیاری ازمزارع زنجان را فراگرفته و زارعان توان مقابله با این آفت را ندارند. "سن گندم" ازافات خطرناک گیاهی است که باقرارگرفتن روی خوشه گندم محصول آن را از بین می برد. یدالله موسوی یک کشاورز محلی درگفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت کشاورزان رها یافته ازخشکسالی توان مالی برای تهیه سم مورد نیاز و مبارزه بااین آفت را ندارند. وی یادآورشد: قیمت هرلیتر سم برای مبارزه باآفت سن گندم 130 هزار ریال است که تهیه دهها لیتر برای سمپاشی چنـد هکتارمزارع گندم هزینه های هنگفتی را شامل می شود. رسول محمدی اصل کشاورز ساکن خدابنده می گوید : به دلیل فقدان مبارزه همگانی، این آفت مجددا ازمزارع آلوده به مزارع سمپاشی شـده شیوع می یابد.
وی گفت : تاکنون آفت سن گندم به نیمی ازمزارع منطقه خسارت وارد کرده است. مدیرجهاد کشاورزی شهرستان خدابنده گفت : آفت سن گندم بیـش از 50 درصد مزارع زیر کشت این محصول دراین منطقه را آلوده کرده است. قدرت الله سلیمانی روز دو شنبه درگفت و گو بـا خبرگزاری جمهوری اسلامی اضافه کرد: از 120 هزار هکتار اراضی زیر کشت گندم دراین منطقه بیش از 60 هزار هکتار به آفت سن گندم آلوده شده است. وی بیشترین میزان آلودگی را مربوط به بخش های "افشار" و "بزینه رود" عنوان کرد. وی افزود : در زمان حاضر 15 هزار هکتار از مزارع آلوده با کمک کشاورزان منطقه سم پاشی شـده و ادامه عملیات سم پاشی با استفاده از هواپیماهای سم پاش و خودیاری کشاورزان منطقه در حال انجام است. شهریار نخجوانی مدیرجهاد کشاورزی شهرستان طارم نیزآلودگی مـزارع گندم این منطقه به آفت سن گندم و نبود استطاعت مالی کشاورزان برای مبارزه اصولی با ایـن بیماری را تایید کرد. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت : امسال بیش از60 هزار هکتار از اراضی زیـر کشت گندم استان به آفت سن گندم آلوده شده و بیشترین آلودگی مربوط به شهرستان خدابنده است. رحیم عصفوری افـزود : آفت سن گندم هر ساله خسارات زیادی را وارد می سازد و قرار گرفتن این آفت در ردیف آفات عمومی باعث شده عملیات مبارزه و هزینه های آن بر عهده کشاورزان باشد. وی بااشاره به اینکه خشکسالی های متوالی موجب کاهش استطاعت مالی زارعان شده افزود:اکثر کشاورزان منطقه توان پرداخت هزینه سموم و دستگاه های سمپاشی را ندارند. عصفوری تاکید کرد: هم اکنون درجهت مبارزه با آفت سن گندم 32 شبکه مراقبت در استان تشکیل شده است. به گفته وی در زمان حاضر باند فرودگاه " زرین آباد " در شهرستان خدابنده برای سمپاشی هوایی فعال است. ( ر ر 530/52/05/ م ا)
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد