۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6805992
T T
۰ نفر

مصارف از منابع صندوق بیمه بیکاری پیشی گرفت

۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6805992
مصارف از منابع صندوق بیمه بیکاری پیشی گرفت # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/02/81 قائم مقام مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: "در حالی که مصارف صندوق بیمه بیکاری از آبان ماه سال گذشته از منابع این صندوق پیشی گرفته است، لوایح و طرحهایی که اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، تعهدات جدیدی برای این صندوق ایجاد می کند." به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، رزاق صادق با بیان این مطلب گفت: "هر چند میزان وصولی صندوق بیمه بیکاری در سال 1380 بالغ بر 922 میلیارد ریال و جمع هزینه های این صندوق 858 میلیارد ریال بود، اما از آبان ماه آن سال، میزان وصولی ماهانه این صندوق به میزان پرداختی آن پیشی گرفته است که ادامه این روند بسیار نگران کننده است." وی افزود: "با ادامه روند کنونی افزایش منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی، در سال 1394 صندوق تامین اجتماعی به نقطه سربه سری منابع و مصارف می رسد که اگر بخواهیم رسیدن به این نقطه را تا سال 1400 به تاخیر بیندازیم، هر سال 1040 میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 1379 باید به اندوخته های این سازمان افزوده شود." عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی همچنین گفت: "بودجه پیش بینی شده برای ارائه خدمات بلند مدت در سال 1381 بالغ به 9 هزار و 200 میلیارد ریال است، لکن به رغم رشد 5/26 درصدی آن نسبت به سال 1380 و با وجود تعدد خدمات و حمایت های این بخش، وضعیت معیشتی بازنشستگان که خروجی نظام بیمه ای هستند، مناسبت نیست و یکی از علل عمده آن نیز نابسامانی تصمیم گیری ها در سطوح ملی است. صادق در پایان گفت: "در سال 1381 متوسط حقوق ماهیانه بازنشستگان به یک میلیون و 130 هزار ریال و متوسط پرداختی به از کارافتادگان نیز به یک میلیون و 58 هزار ریال افزایش یافته است." اجتماعی / سمم /د.ا/
۰ نفر