۳ اردیبهشت ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6805077
T T
۰ نفر
وزارت کار در سیاست های جدید به افزایش نقش کارگران در روند تولید دارد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/02/81 وزیر کار و امور اجتماعی لزوم تدوین سیاست های جدید با هدف افزایش نقش کارگران در روند تولید را مورد تاکید قرار داد. دکتر سید صفدر حسینی که روز سه شنبه در مراسم اولین جلسه شورای عالی کار در سال 1381 سخن می گفت، افزود: "یکی از نیازهای جدی جامعه، تقویت فرهنک کار است که این امر نیازمند تدوین راه کارهای فرهنگی است و شورای عالی کار نیز می تواند به عنوان یکی از عالی ترین مراجع تصمیم گیری در عرصه کار و تولید این مهم را مورد توجه قرار دهد." حسینی گفت: "تامین آینده شغلی، برخورداری از معیشتی شرافتمندانه و منزلت اجتماعی "کار"، عوامل اصلی در تقویت فرهنک کار کشور است، بنابراین این مجموعه سیاستگذاریها در عرصه کار و تولید باید به سمت تقویت این فرهنک حرکت کند." وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اصل سه جانبه گرایی در شورای عالی کار گفت: "این شورا محل مناسبی برای مذاکره و گفت و گو بین شرکای اجتماعی دولت در عرصه کار و تولید است، بنابراین تمامی گروه های عضو این شورا در بیان نظرات و اتخاذ تصمیمات خود باید مصالح و منافع ملی را مورد توجه قرار دهند." حسینی پیمانهای دسته جمعی را یکی از بهترین راه کارهای دستیابی به تفاهم، همراه با ارتقا بهره وری و افزایش تولید ذکر کرد و افزود: "با توسعه تشکل های کارگری و کارفرمایی در بخش های مختلف نیز می توان بسیاری از معضلات فعلی را از طریق انعقاد پیمان دسته جمعی حل و فصل کرد." وی با اشاره به تشکیل کمیته سه جانبه بررسی مزد در شورای عالی کار، گفت: "این کمیته از هم اکنون باید فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی خود را در ارتباط با تعیین مزد کارگران در سال آینده آغاز کند. بطوری که بتوانیم در سال آینده دستمزد کارگران را به نحوی تعیین کنیم که ارتباط معنی داری با بهره وری داشته باشد." در این مراسم که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حضور داشتند، اصلاح ساختار شرکت های نساجی پروین، سیمین اصفهان، رحیم زاده اصفهان، قندوز سپاهان و کیسه شهرضا مورد تصویب قرار گرفت. همچنین شورای عالی کار، مهلت اصلاح ساختار شرکت ریسمان ریسی سمنان و شرکت کاشی گیلان را مورد تصویب قرار داد. اقتصادی. -1538 د.ا-(3)
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد