۵ اسفند ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6799729
T T
۰ نفر
30 درصد رشد اقتصادی کشور در برنامه چهارم از بهره وری حاصل می شود # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/12/82 داخلی.اقتصادی.صنعت.وزیر. وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: بیش از 30 درصد رشد اقتصادی کشور در برنامه پنجساله چهارم کشور ناشی از بهره وری خواهد بود. "اسحاق جهانگیری" روز سه شنبه در حاشیه نخستین همایش تعالی سازمانی در تهران گفت: متاسفانه رشد شاخص های مختلف بهره وری ایران در گذشته مطلوب نبود، اما از دو سال گذشته، موضوع " بهره وری " به عنوان یکی از محورهای مهم برنامه های وزارت صنایع و معادن در دستور کار قرار گرفت. وی یکی از راه های ارتقای بهره وری را برنامه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی برشمرد و افزود: ایران نیز از امسال برنامه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی را بر اساس یک مدل معتبر بین المللی اجرا کرد. جهانگیری روند شاخص های بهره وری در کشور را در زمان حاضر امیدوارکننده خواند و گفت: بنگاه های صنعتی کشور نیز اکنون پذیرفته اند که نباید فقط برای بازار 60 میلیونی داخل، کالا تولید کنند زیرا با فشارهای اجتماعی زیادی روبه رو خواهند شد که چرا اجازه واردات داده نمی شود. وی افزود: بنگاه های صنعتی و تولیدی اکنون به ظرفیتی از تولید رسیده و یا باید برسند که قیمت تمام شده خود را کاهش دهند و با شرکت های مشابه خارجی رقابت کنند. وی رقابتی شدن را یک موضوع جدی برای بنگاه های تولیدی ذکر کرد و از مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی خواست با استفاده از شیوه های علمی برای تولیدات خود، بازارهای بین المللی پیدا کنند. جهانگیری با بیان اینکه برخی واحدهای بزرک صنعتی موفق به حضور در بازارهای جهانی شده اند، گفت: میزان صادرات صنعتی کشور از 43 میلیون دلار در سال 57 به حدود 2/3 میلیارد دلار در سال گذشته رسید و در سال جاری نیز به حدود 7/3 میلیارد دلار خواهد رسید. وی با بیان اینکه میزان صادرات صنعتی در برنامه چهارم باید به 12 میلیارد دلار برسد، محقق شدن آن را منوط به فعال شدن گروه های منطقه ای و بین المللی دانست. وزیر صنایع و معادن با اشاره به برگزاری اجلاس وزرای صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در تهران، بازارهای این منطقه را برای صادرات، مهم خواند. جهانگیری از واحدهای صنعتی و تولیدی خواست به طور جدی به بازارهای منطقه اکو فکر کنند و آن را در دستور کار برنامه های صادراتی خود قرار دهند. اقتصام. 1556 /40/1
۰ نفر