۱۱ بهمن ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6797243
T T
۰ نفر
بیش از55 هزارهکتارازاراضی مازندران زیرکشت گندم رفت # ساری ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/11/82 داخلی.اقتصادی.جهادکشاورزی. مدیرزراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت : امسال 55 هزارو332 هکتار ازاراضی کشاورزی استان زیرکشت گندم رفت. روابط عمومی این سازمان باارسال گزارشی به نقل از "محسن کاوه" افزود : ازسطح فوق 28 هزارو 85 هکتار گندم دیم است که نسبت به سال گذشته سه هزار و 154 هکتار افزایش نشان می دهد. وی گفت : تاکنون 34 هزار و 835 هکتار از اراضی فوق زیر پوشش بیمه قرار گرفته است. وی ادامه داد : در سال زراعی جاری چهار هزار و 451 تن بذر خود مصرفی کشاورزان بوجاری و ضد عفونی شده است. شرکت خدمات حمایتی کشاورزان استان مازندران هم اعلام کرد: امسال سه هزار و800 تن بذرگواهی شده بین کشاورزان توزیع می شود. درسال زراعی گذشته از حدود 55 هزار هکتار اراضی زیر کشت گندم استان مازندران حدود 200 هزارتن محصول برداشت شد. مازندران 480 هزارهکتار اراضی کشاورزی دارد. م - س 30 م ا
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد