۱ بهمن ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6796024
T T
۰ نفر
سیستم سوخت برخی خودروها به طور رایگان تغییر می کند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/11/82 داخلی.اقتصادی.خودرو.CNG. کارگاه های تبدیل سیستم سوخت خودرو به دوگانه سوز( بنزین - گازطبیعی )، خودروهایی را که سوخت آنان گازمایع ( LPG) است ، به طور رایگان به سیستم سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG) مبدل می کنند. به گزارش دفتر فرهنک سازی وارتباطات سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، شرکت های " شهاب گازسوز" و" پادآلاینده" همزمان با روز هوای پاک ( 29 دی ماه ) دوگانه سوز کردن خودروها را در کارگاه های پیش بینی شده ،آغاز کردند.
براساس طرح ملی CNG سوز کردن خودروها، تمامی خودروهایی که گاز مایع استفاده می کنند و دارای کارت دریافت گاز از مراکز ذیربط هستند به طور رایگان سیستم سوخت خودروها آنها به گازطبیعی فشرده تبدیل خواهد شد. دراین طرح خودروهای عمومی اولویت دارند و مالکان خودروهای عمومی شامل تاکسی، تاکسی بار، آژانس، راهی و دولتی می توانند با پرداخت هزینه ناچیزی برای تبدیل خودروهایشان به گاز طبیعی اقدام کنند. این گزارش افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده از سوی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، تا پایان سال 1384 در مجموع تعداد 100 هزار دستگاه خودرو دوگانه سوز می شوند. این خودروها برای تبدیل می توانند در تهران به جایگاه سوختگیری بیهقی در میدان آرژانتین و یا تعمیرگاه شهدای تاکسیرانی در خیابان شهید رجایی مراجعه کنند. صاحبان این خودروها می توانند در کرج به شرکت تعاونی تاکسیرانی کرج و در مشهد به مرکز ایماندوست در بلوار فرودگاه 30 متری گاراژدارها مراجعه کنند. اقتصام. 1561/ 41 / 3
۰ نفر