۱۸ آبان ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6787960
T T
۰ نفر

نگاهی به مشکلات صیادان جنوب کشور (3)

۱۸ آبان ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6787960
نگاهی به مشکلات صیادان جنوب کشور (3) # گروه شهرستانها، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/08/82 داخلی.اقتصادی.شیلات.صیادی. *استان بوشهر* دست اندرکاران امور صیادی استان بوشهر می گویند: تخریب صیدگاهها، فقدان مدیریت صید، استفاده از نهاده های صیادی غیرمجاز، انجام صید ترال و عدم برنامه ریزی برای تقویت ذخایر در خلیج فارس باعث شده تا هم اینک نسل بسیاری از گونه های آبزی دراین منطقه درحال انقراض باشد. آنان درگفت وگو باایرنا می افزایند: هرچند متولیان صید وصیادی در سالهای اخیراقدامهای بزرگی در زمینه ایجاداسکله وبنادرانجام داده اند اما سیاست دستیابی آنان به آمار وارقام نجومی صید بعنوان موفقیت کار بدون لحاظ وضعیت و آینده نگری نسبت به پشتوانه، ذخایر و میزان منابع باعث شده تا هیچگونه مدیریتی در زمینه صید و صیادی صورت نگیرد. یکی ازصیادان وناخدایان بوشهری گفت: هم اینک شرکت سهامی شیلات ایران دریا را رها کرده و هرکسی بنا به میل خود به نوعی درحال تخریب صیدگاههای آبزیان در خلیج فارس است. "حاج خلیل غریبی" با 35 سال سابقه صیادی افزود: به رغم اینکه صید ترال ممنوع است اما برخی از صیادان، بااستفاده از تور انتظار که باید با فاصله از کف دریا قرار گیرد با بستن اشیاء سنگین آنرا به سطح دریا می رسانند که با جزر و مد کف دریا را خیش و صیدگاهها را تخریب می کند. وی با بیان اینکه این شیوه صید که به نام تور(رکسی ) معروف است حیات نسل آبزیان را به مخاطره انداخته است یادآورشد: برخی از ماهیان ازجمله سنگسر، حمور و سرخو بدلیل اینکه صیدگاه آنها درخلیج فارس مشخص است بیشتر در معرض انقراض قرار گرفته اند. "سیروس بختیاری" دیگر صیاد بوشهری گفت: باتوجه به اینکه برخی از گونه های آبزی مهاجر هستند متاسفانه هم اینک در صید گاههای چابهار، کشتیهای بزرک به شیوه صید "تور محاصره ای" اقدام به صید می کنند که این امر باعث تخریب صید- گاههای آن منطقه شده و درنتیجه اثرمنفی این امر به صیدگاههای استان بوشهر نیز سرایت کرده است. وی افزود: همچنین بدلیل فقدان مدیریت صحیح صید برخی از صیادان عراقی، عربستانی و حتی استان خوزستان بدون توجه به دوره تخم ریزی و ممنوعیت صید درآبهای حوزه نوروز و خورموسی اقدام به صید می کنند که این امر نیز نگرانی جامعه صیادان را از انقراض نسل آبزیان بیشتر کرده است. این صیاد مدعی شد، دستگاههای مسوول در زمینه تخلفات صید وصیادی نیزبدرستی رسالت خود را انجام نمی دهد و بعضا با گرفتن رشوه آنها را آزاد می کنند. مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای صیادان استان بوشهر نیزگفت: هم اینک 35 هزار صیاد سازمان یافته وبیش از 5 هزار نفر بطورغیرمستقیم با صید وصیادی امرار معاش می کنند که بااحتساب هرخانوار پنج نفر، اقتصاد حدود یک سوم جمعیت 850 هزار نفری استان بوشهر وابسته به صید و صیادی است. "عبدالرسول غریبی" افزود: غفلت در زمینه برنامه ریزی و بازسازی ذخایر همسان بابرنامه های توسعه ای برداشت توسط متولیان امر باعث شده تاسطح بهره- برداری بالاتر از میزان ذخایر باشد به طوری که حیات برخی از گونه های آبزیان خلیج فارس در حال تهدید و انقراض است. وی اظهار داشت: باتوجه به اینکه آبهای منتهی به شمال خلیج فارس حد فاصل خورموسی تا آبهای کویت گنجینه تکثیر و پرورش مجموعه آبزیان خلیج فارس است نیازمند یک مدیریت صید ویژه می باشد، امامتاسفانه در منطقه یاد شده مدیریت صید رها شده است و درطول سال به شکل ترال درحال انجام است. غریبی یادآورشد: این امر باعث شده تا علاوه براینکه متولیان صید و صیادی نسبت به رهاسازی و تقویت ذخایر هیچگونه برنامه ریزی نداشته باشند حتی فرصت تجهیز طبیعی ذخایر به شیوه تخم ریزی را نیز از آبزیان سلب شده است. وی تصریح کرد: همچنین عدم مدیریت بر ابزار صید به گونه ای است که صیاد به سلیقه خود نوع ابزار صید را انتخاب می کند و بخشی از تعرض و نادیده گرفتن شیوه های استاندارد نیز ناشی از غیراقتصادی بودن صید وصیادی است که صیادان برای تامین معاش زندگی و رفع مشکلات آنی خود ازسرناچاری به آن دست می زنند.
غریبی گفت: زیان وخسارتی که در بخش ازبین رفتن ذخایر و صیدگاههای آبزیان ناشی از این رویه متوجه منابع ملی می شود متاسفانه ازدید ونظر مسوولان شیلات ایران نادیده گرفته می شود اما همه توانمندی و همت خود را متوجه جذب سالانه مبلغ اندکی حاصل از دریافت عوارض و تعرفه های صید و صیادی می کنند. مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای صیادان استان بوشهر با بیان اینکه این امر باعث شده تا روابط دولت و صیادان مسموم و حرف شنوی آنها ازدولت کاسته شود افزود:متاسفانه هم اینک شیلات تنها دریافت عوارض وتعرفه ازصیادان را بعنوان رسالت ومسوولیت خود درقبال این قشرمی داند و درعمل هیچ برنامه ای برای برون رفت ازمشکلاتی که حیات اقتصادی جامعه صیادان را باخطر روبروکرده متوجه خود نمی داند. غریبی اظهار داشت: بدلیل اینکه فعالیتهای صیادی تابع مهاجرت و جابجایی آبزیان است اصولا مرزبندی صیدگاهها برای استانهای ساحلی بهره بردارمعناپیدا نمی کند و اصولا برخی از گونه های صید ازجمله ماهی مرکب و گرگوری در برخی از استانها برداشت نمی شود که محدودیت اعمال شده نیز مشکلات صید و صیادی را دو چندان کرده است. "حسن بوالخیری" دیگر ناخدا وصیاد بوشهری نیز مدعی است: اخیرا لنج صیادیش که بامجوز صید اداره شیلات استان بوشهر در صیدگاه بهرکان استان خوزستان در حال فعالیت بوده است متاسفانه توسط ماموران تهدید و باکشیدن اسلحه به روی آنها قصد توقیف و مصادره صید آنها را داشته اند. وی بابیان اینکه دو نفر ازملوانان لنج صیادیش توسط ماموران یادشده مورد ضرب وشتم قرار گرفته است افزود: چرا باید جامعه صیادان که موج خورده دریا هستند و درسخت ترین شرایط برای امرارمعاش زندگی خود آبرومندانه تلاش می کنند مورد حقارت قرار گیرند. بواخیری اظهار داشت: بدترین تعبیر این است که هم اینک صیادان در دریا از ماموران ناوگانهای آمریکایی مستقر در دریا احساس رضایت می کنند و از خدا می خواهند که ناوچه آمریکایی نزدیک محل صید آنها باشد تا حراست دریای شیلات توان تعرض و تهدید آنها را نداشته باشد. رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونیهای صیادان استان بوشهر نیز گفت: کاهش ذخایر صید وصیادی درصیدگاههای خلیج فارس طی سالهای اخیر به گونه ای است که بسیاری ازشناورهای صیادی متوقف شده اند وجامعه صیادی توان ادامه کار راندارد "عیسی فولادی" افزود:درحالیکه دولت بعنوان متولی این بخش متاسفانه مشابه سایر بخشهایی که در زمان بحران مورد حمایت قرار می گیرد هیچگونه برنامه ای برای کاهش آلام و دغدغه های صیادان انجام نداده است. فولادی گفت: درحالیکه شعار حمایت از تعاونیها گوش فلک را کر کرده است این امر باعث ایجاد توقع اعضاء از تعاونیها شده در حالیکه هیچگونه حمایت عملی از اتحادیه تعاونیهای صیادی استان بوشهر نیز صورت نگرفته و درد آور اینکه حتی این امر باعث از بین رفتن مشروعیت تشکلهای مدنی نیز شده است. مدیرکل شیلات استان بوشهر نیزگفت: مهمترین موضوع دربحث صید وصیادی حفظ و بازسازی ذخایراست که این مهم ازسال 1371 شروع شده و ازسال گذشته بحث تکثیر و رهاسازی بچه میگو(لارو) دراین استان آغاز و بچه ماهی نیز قرار شده انجام شود. "جواد شاهینی" افزود: پرورش ماهیان گرمابی نیز از سال گذشته در استان بوشهر آغاز شده و امسال نیز توسعه این سیاست در دستور کار جدی شیلات است. وی با بیان اینکه برای تقویت ذخایر و اقتصادی کردن فعالیت صید و صیادی، شیلات برنامه های مختلفی را دنبال می کند اظهارداشت: مقدمات اجرای طرح پرورش ماهی در قفس نیز فراهم شده و امید است با تامین اعتبار این موضوع زمینه اجرایی به خود گیرد. مدیرکل شیلات استان بوشهر یادآورشد: باتوجه به اینکه 44 درصد سطح زیر کشت میگوی کشور دراستان بوشهر است یک جهش عظیمی در این بخش درحال انجام است و ازمجموع بیش از 40 هزار هکتار اراضی مستعد شناسایی شده تاکنون 6 هزار و500 هکتار آن آماده پرورش میگو است که امسال یکهزار و 580 هکتار آن به زیرکشت این گونه آبزی رفته است. استاندار بوشهر نیزگفت: هم اینک 44 درصد آبهای ساحلی جنوب دراستان بوشهر است و 13 درصد صید آبزیان دریا نیز در این استان انجام می شود که این امر نقش آفرینی بالایی را دربرنامه های کلان مدیریت ارشد این استان به خود اختصاص داده است. "اسماعیل تبادار" افزود: بر اساس آمار موجود هم اینک سالانه 6 هزار تن انواع ماهی و میگو و سایر آبزیان در استان بوشهر صید و صادر می شود که این امر حساسیت ما مسوولان را در زمینه حفاظت و صیانت از این سرمایه بزرک ملی برای دستیابی به یک موازنه پایدار بیشتر می کند. وی تصریح کرد: متاسفانه وضعیت بحرانی و کاهش شدید ذخایر در سالهای اخیر هشداری جدی برای ما است که باید علاوه بر تقویت ذخایر ساحلی امکاناتی در اختیار جامعه صیادان استان بوشهر قرار گیرد تا از دخایر آبهای با عمق بالا نیز استفاده کنند. تبادار یادآورشد: باتوجه به اینکه بهره برداری از ذخایر آبهای خلیج فارس بصورت مشترک توسط صیادان کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام می شود ضروری است شیلات ایران مکانیزمی اتخاذ کند تا کشورهای ذینفع در امر غنی سازی ، اهتمام لازم را بکار گیرند. دامه دارد
۰ نفر