۵ شهریور ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6779652
T T
۰ نفر
مجتمع پتروشیمی بندرامام موفق به اخذ گواهی نامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شد # اهواز،خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/06/82 داخلی.اقتصادی.پتروشیمی. رییس روابط عمومی مجتمع پتروشیمی بندرامام گفت:مجتمع پتروشیمی بندرامام موفق به اخذ گواهی نامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس (1800 OHSAS) شد. "محسن شیری" چهارشنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: این گواهی نامه توسط شرکت آلمانی RWTUV و با ویرایش 96 اخذ گردیده است. وی ادامه داد: این سیستم از نوع استانداردهایی است که هر واحد صنعتی ملزم به رعایت و اجرای آن است. وی اظهارداشت: پتروشیمی بندرامام با تدوین استانداردهای بهداشت وایمنی به ارایه آموزش های لازم، ایجاد قوانین ومقررات وشناسایی خطرات ورویدادهایی که منجر به خسارات مالی و جانی می شود پرداخته است. به گفته وی، این مجتمع درتاریخ 22 و23 مرداد گذشته توسط کارشناسان شرکت RWTUV ممیزی گردید. شیری در ادامه از تمدید گواهی نامه مدیریت زیست محیطی پتروشیمی بندر امام خبرداد و گفت: همچنین مجتمع پتروشیمی موفق به تایید مجدد گواهی نامه ایزو 14001 ویرایش سال 96 توسط شرکت RWTUV گردید. وی افزود :ممیزی خارجی این سیستم ازتاریخ 21 تا 23 مرداد ماه صورت گرفته است. گفتنی است گواهینامه مدیریت زیست محیطی پتروشیمی بندرامام ایزو 14001 ویرایش 96 در مرداد سال 81 توسط شرکت گواهی دهنده DNV اخذ شد. و ع 200/20/02 م ا
۰ نفر