۱۳ مرداد ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6777087
T T
۰ نفر
سازمان های دولتی افغانستان به بخش خصوصی واگذار می شود # کابل، خبرگزاری جمهوری اسلامی: 13/05/82 ریاست سازمان های دولتی افغانستان اعلام کرد: تمام سازمان هـای دولتی این کشور به بخش خصوصی واگذار می شود. "خالق فضل"رییس سازمان های دولتی و وزیر سابق فواید عامه افغانستان روز دوشنبه در یک همایش خبری در کابل اعلام کرد: بــر اثـر 23 سال جنک به اغلب سازمان های دولتی این کشور آسیب های جدی وارد شده است که احیا مجدد آنها به صدهامیلیون دلار بودجه نیاز است که دولت افغانستان قادر به تامین آن نیست.
وی گفت: در افغانستان 163 سازمان دولتی وجود دارد که درزمینه های تجارت، صنایع سبک، مواد غذایی، حمل ونقل، خدمات عمومی و ساختمانی فعالیت می کنند.
فضل افزود: در سال های جنک اغلب این سازمان ها صددرصد و تعدادی نیــز تا 45 درصد تخریب شده اند که به علت نبود منابع مالی اکنون عملا در حالت رکـود قرار دارند که این امر باعث ضربه بزرک به اقتصاد افغانستان است. وی درباره نحوه واگذاری این سازمان ها گفت: این سازمان ها به ســـه صورت فروش کامل به بخش خصوصی ،اشتراک با بخش خصوصی و اجاره به آنان واگذار می- شوند. تمام / 2281 / خ - ش / 240 /
۰ نفر