۲۴ خرداد ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6771810
T T
۰ نفر
قیمت روغن سویاو لوبیای روغنی در بازاراقلام غذایی وکشاورزی شیکاگو # واشنگتن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/03/82 روغن سویا : ( 60000 پوند / دلارهرپوند ) تاریخ تحویل (سال ماه ) آخرین قیمت درمعاملات روز 03 ژوئیه 2187/0 (سنت 87/22 ) 03 اوت 2191/0 (سنت 91/22 ) 03 سپتامبر 2190/0 (سنت 90/21 ) 03 اکتبر 2163/0 (سنت 63/21 ) 03 دسامبر 2152/0 (سنت 52/21 ) 04 ژانویه 2148/0 (سنت 48/21 ) 04 مارس 2125/0 (سنت 25/21 ) 04 مه 2085/0 (سنت 85/20 ) 04 ژوئیه 2065/0 (سنت 65/20 ) 04 اوت 2050/0 (سنت 50/20 ) .......................................................... قیمت لوبیا روغنی (5000 بوشل / دلارهربوشل ) 03 ژوئیه 1440/6 (سنت 40/614 ) 03 اوت 1700/6 (سنت 00/617 ) 03 سپتامبر 8840/5 (سنت 40/588 ) 03 نوامبر 6000/5 (سنت 00/560 ) 04 ژانویه 6320/5 (سنت 20/563 ) 04 مارس 6740/5 (سنت 40/567 ) 04 مه 6100/5 (سنت 00/561 ) 04 ژوئیه 6100/5 (سنت 00/561 ) 04 اوت 6840/5 (سنت 40/568 ) ............................................................ این اطلاعات روز جمعه اعلام گردیده است. 243-365/1385
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد