۱۸ خرداد ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6771129
T T
۰ نفر
شورای عالی اداری ضوابط استخدام توسط دستگاه های دولتی را تصویب کرد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/03/82 داخلی.اقتصادی. ضوابط استخدام دولتی . با تصویب شورای عالی اداری، وزارتخانه ها، موسسه ها و شرکت های دولتی که از تمام سهمیه های استخدامی تعیین شده تا پایان مرداد ماه 1380 استفاده کرده اند ، تا پایان سال 1383 فاقد مجوز استخدامی اعلام شدند. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شورای عالی اداری همچنین آن دسته از وزارتخانه هایی را که بیشتر از سهمیه های استخدامی تعیین شده ، به جذب نیروی انسانی اقدام کرده اند ،موظف کرد ظرف مدت سه ماه برای تحقق اهداف برنامه سوم توسعه در زمینه استخدام تلاش کرده و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کنند. این شورا همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را موظف کرد تا با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی برای تحقق احکام سهمیه استخدامی مقرر در برنامه سوم توسعه،نظارت لازم را از طریق ذی حسابی ها به عمل آورده و در مورد آن دسته از دستگاه هایی که از سهمیه استخدامی بیشتری استفاده کرده اند، گزارش لازم را برای طرح در شورای عالی اداری ، ارسال کنند. شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ها را همچنین موظف کرد اعتبارات بودجه کارکنان وزارتخانه ها را حداکثر بر مبنای سهمیه مقرر در برنامه سوم توسعه تعیین و در بودجه سنواتی منظور کنند. اقتصام . 1579/ 41/ 3
۰ نفر