۱۸ خرداد ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6771121
T T
۰ نفر
برج های نم زدا کارخانه گاز و گاز مایع آغاجاری تعمیر شد # اهواز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/03/82 داخلی. اقتصادی.نفت .تعمیرات معاون تولید درامور مهندسی تعمیرات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: برای نخستین بار کار تعمیر برج های نمزدا درکارخانه گاز وگازمایع یکهزار آغاجاری در خوزستان توسط متخصصان داخلی انجام و مورد استفاده مجدد قرار گرفت. مهندس" محمد علی افشاری" روز یکشنبه درگفت وگو باایرنا افزود: درپی شکسته شدن رینک های نگهدارنده های توری های فلزی طبقات مختلف برجهای نم زدای این کارخانه ، برای راه اندازی مجدد آنهامذاکراتی با برخی شرکتهای خارجی ازجمله شرکت ژاپنی سازنده این برجها به عمل آمد که این شرکت صرفا برای بازدید و ارایه دستورالعمل تعمیراتی مبلغ 75 هزاردلار درخواست دستمزد نمودند. وی افزود: به رغم موافقت مسوولان وزارت نفت باپرداخت این مبلغ برای بازدید و انجام تعمیرات فوری ، شرکت ژاپنی مورد نظر، به تصور بحرانی بودن منطقه، ازاعزام کارشناسان خود امتناع کرد. افشاری ادامه داد: این امر باعث شد تا متخصصان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب خود راسا به برآورد میزان اشکالات و نسبت به تعمیرآن اقدام نمایند. وی اظهارداشت : با بسیج کلیه امکانات، تعمیرات این برجها طی ماه گذشته درمدت 24 روز و باهزینه تقریبی 650 میلیون ریال یعنی معادل 81 هزار و 250 دلار انجام شد. مهندس افشاری افزود: تعمیراین برجها براساس استعلام شرکتهای خارجی بالغ بردو میلیون دلارهزینه برای بازدید و انجام تعمیرات فنی ارزیابی شده بود که بااین اقدام متخصصان داخلی ، بااحتساب کسرهزینه تعمیر، مبلغ یک میلیون و 918 هزار و 750 دلار صرفه جویی ارزی عاید کشورشد. معاون تولید درامور مهندسی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: علاوه بر انجام تعمیرات اضطراری برج های نم زدا، تعمیرات اضطراری کوره های نفتا گازاحیا و کوره های گاز ورودی کارخانه نیز بطور همزمان و به موازات تعمیرات برج های مذکور نیز صورت گرفت. ص ی 200/21/02 م ا
۰ نفر