۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6769075
T T
۰ نفر

قیمت شکر و پنبه در بازار نیویورک

۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6769075
قیمت شکر و پنبه در بازار نیویورک # واشنگتن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/02/82 شکر :دنیا (112000 پوند / دلار هر پوند ) تاریخ تحویل (سال ماه ) آخرین قیمت در معاملات روز 03 ژوئیه 7280/0 (سنت 80/72 ) 03 اکتبر 7160/0 (سنت 60/71 ) 04 ژانویه 6990/0 (سنت 90/69 ) 04 مارس 7180/0 (سنت 80/71 ) 04 مه 7050/0 (سنت 50/70 ) 04 ژوئیه 6880/0 (سنت 80/68 ) 04 اکتبر 6850/0 (سنت 50/68 ) ........................................................... پنبه : ( 50000 پوند/ دلار هر پوند ) 03 ژوئیه 5420/0 (سنت 20/54 ) 03 اکتبر 5690/0 (سنت 90/56 ) 03 دسامبر 5817/0 (سنت 17/58 ) 04 مارس 6055/0 (سنت 55/60 ) 04 مه 6125/0 (سنت 25/61 ) 04 ژوئیه 6215/0 (سنت 15/62 ) 04 اکتبر 6310/0 (سنت 10/63 ) 04 دسامبر 6350/0 (سنت 50/63 ) ............................................................ این اطلاعات، آخر وقت روز دوشنبه به وقت نیویورک (ساعات اولیه بامداد سه شنبه تهران ) اعلام شد. /365/521/360/1500/ 9
۰ نفر