۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6768233
T T
۰ نفر

مجلس 28 لایحه موافقتنامه را تصویب کرد - قسمت اول

۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6768233
مجلس 28 لایحه موافقتنامه را تصویب کرد - قسمت اول # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/02/82 داخلی.سیاسی.مجلس.لایحه.موافقتنامه. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه خود 28 لایحه موافقتنامه را تصویب کردند. این موافقتنامه ها بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهایی چون چین تایلند ، بحرین ، کرواسی ، اوکراین ، بلغارستان ، ایتالیا ، ازبکستان ، کویت و تاجیکستان ، ترکمنستان و تونس می باشد. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ، ابتدا لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه ( میکا ) مطرح و سپس به تصویب نمایندگان رسید. براساس این لایحه عضویت در موسسه تضمین سرمایه گذاری چندجانبه ( میکا) به عنوان ردیف ( 57 ) به فهرست موارد عضویت در قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب 1/3/1381 اضافه می شود. طبق این مصوبه میزان حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در موسسه ( میکا ) یک هزار و 659 سهم است و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مجاز است نسبت به حفظ ارزش سهم جمهوری اسلامی ایران در این سازمان اقدام کند. نمایندگان مجلس همچنین به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات استفاده از واگن ها و کانتینرها " پی . پی . دبلیو . W.P.P " رای مثبت دادند. به موجب این مصوبه ، به راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد به منظور تسهیل و انجام امور مربوط به نحمل و نقل بین المللی کالا ، عضویت مقررات استفاده از واگن ها و کانتینرها " پی . پی . دبلیو " را پذیرفته و آیین نامه ها و مقررات تصویبی و تعرفه ها و ضمائم مربوط به آنها را اجرا کند. در جلسه علنی امروز مجلس همچنین لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند مطرح شد و نمایندگان مجلس به آن رای مثبت دادند. براساس این مصوبه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند که عضو کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی هستند ، به منظور تاسیس و بهره برداری از سرویس های هوایی منظم فی مابین و ماوراء سرزمین های خود موافقت کردند. نمایندگان مجلس همچنین به لایحه موافقتنامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی به منظور جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان رای مثبت دادند. طبق این مصوبه ، موافقتنامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی به منظور جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و 20 ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. نمایندگان مجلس همچنین لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی مشتمل بر یک مقدمه و 14 ماده و یک پروتکل را تصویب کردند و اجازه مبادله اسناد آن داده شد. لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین نیز مشتمل بر یک مقدمه و 29 ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شد. در جلسه علنی امروز مجلس همچنین لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ایتالیا مشتمل بر یک مقدمه ، 10 ماده و یک پروتکل تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شد. نمایندگان مجلس لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک خلق کره را نیز که شامل یک مقدمه و 21 ماده است ، تصویب کردند و اجازه مبادله اسناد آن را دادند. این لایحه به منظور تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاری های تجاری بر پایه برابری ، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل بین دو دولت تصویب شد. لوایح موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های جمهوری اوکراین و بلغارستان نیز تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شد. نمایندگان مجلس همچنین لایحه ای را تصویب کردند که براساس آن به دولت اجازه داده می شود به موافقتنامه تسهیل تشریفات اعطایی روادید و بازرگانان کشورهای عضو گروه " دی - 8 " مشتمل بر یک مقدمه و 12 ماده امضاء شده در تاریخ 6/12/1379 ملحق شود و اسناد آن را تودیع کند. دولت های امضاء کننده این موافقتنامه بنگلادش ، مصر ، اندونزی ، ایران نیجریه ، پاکستان و ترکیه هستند. به موجب این مصوبه طرفین متعاهد توافق می کنند که کلیه مامویت های دیپلماتیک و کنسولی کشورهای عضو گروه " دی - 8 " ، بعد از دریافت معرفی نامه ای از سوی مقامات ذی صلاح ملی عهده دار امور بازرگانی یا وزارتخانه های امور خارجه کشورهای عضو ، برای بازرگانان دیگر کشورهای عضو گروه " دی - 8 " روادید ورود صادر کنند. همچنین مقامات ذی صلاح ، براساس مقررات حاکم بر روادید بازرگانی که در فعالیت های صادرات ، واردات یا سرمایه گذاری اشتغال دارند را ، تا زمان انقضای قرارداد منعقده بین طرف های ذیربط تمدید خواهند کرد ، مشروط بر اینکه دارنده روادید شخصا از انجام هرگونه فعالیتی در کشور میزبان که مغایر با موقعیتش باشد ، خودداری کند. در جلسه علنی امروز مجلس همچنین لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین - المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و 14 ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شد. طبق این مصوبه ، عملیات حمل و نقل بین المللی با پرداخت عوارض و مالیات به صورت متقابل براساس قوانین ملی هر یک از طرف های متعاهد از طریق اخذ پروانه در مرزها اجرا خواهد شد و هیچگونه عوارض یا مالیات دیگری بر وسائل نقلیه هر یک از طرف های متعاهد وضع نخواهد شد. ادامه دارد. سیام. -1538-1572 1554 -(2)
۰ نفر