۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6768161
T T
۰ نفر
قیمت شکر در بازار معاملات شکر و کاکائو نیویورک و قیمت پنبه در بازار معاملات پنبه نیویورک # واشنگتن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/02/82 قیمت شکر در بازار معاملات شکر و کاکائو نیویورک و قیمت پنبه در بازار معاملات پنبه نیویورک، روز دوشنبه بشرح زیر اعلام شد: شکر :دنیا (112000 پوند / دلار هر پوند ) تاریخ تحویل (سال ماه ) قیمت در معاملات روز 03 ژوئیه 7030/0 (سنت 30/70 ) 03 اکتبر 6950/0 (سنت 50/69 ) 04 ژانویه 6820/0 (سنت 20/68 ) 04 مارس 7040/0 (سنت 40/70 ) 04 مه 6950/0 (سنت 50/69 ) 04 ژوئیه 6790/0 (سنت 90/67 ) 04 اکتبر 6740/0 (سنت 40/67 ) ........................................................... پنبه : ( 50000 پوند/ دلار هر پوند ) 03 ژوئیه 5448/0 (سنت 48/54 ) 03 اکتبر 5700/0 (سنت 00/57 ) 03 دسامبر 5875/0 (سنت 75/58 ) 04 مارس 6090/0 (سنت 90/60 ) 04 مه 6165/0 (سنت 65/61 ) 04 ژوئیه 6190/0 (سنت 90/61 ) 04 اکتبر 6120/0 (سنت 20/61 ) 04 دسامبر 6230/0 (سنت 30/62 ) ........................................................... 244-1382-360-521-365
۰ نفر