۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6767847
T T
۰ نفر

بیش از 275 میلیون دلار کالا صادر شد

۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6767847
بیش از 275 میلیون دلار کالا صادر شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/02/82 داخلی.اقتصادی.بازرگانی خارجی حدود 910 هزار تن کالای غیرنفتی فروردین ماه سال جاری به ارزش 275 میلیون و 800 هزار دلار صادر شد. براساس نتایج حاصل از آمار مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی ایران، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 2/0 درصد افزایش و از نظر ارزشی 2/16 درصد کاهش نشان می دهد. میزان صادرات غیرنفتی کشور با در نظر گرفتن چهار میلیون و 200 هزار دلار تجارت چمدانی و 22 میلیون و 100 هزار دلار بازارچه های مرزی در مدت یادشده معادل 302 میلیون و 100 هزار دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 8/11 درصد افزایش یافت . در میان اقلام عمده صادراتی، گازها با 55 میلیون و 200 هزار دلار، رتبه نخست را در میان اقلام صادراتی فروردین ماه سال جاری به خود اختصاص دادند.
بیش از 55 درصد از ارزش صادرات 10 قلم نخست کالاهای صادراتی به محصولات پتروشیمی اختصاص یافت و در این میان بنزن با 147 درصد افزایش بیشترین میزان رشد را به خود اختصاص داد، در این میان بیشترین کاهش قیمت مربوط به محصولات شیمیایی به میزان 74 درصد بود. بیشترین کاهش ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل مربوط به قیر با 147 درصد بود. مجموع 10 قلم عمده صادراتی در این مدت حدود 3/61 درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دادند که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 8/7 درصد افزایش یافت. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در فروردین ماه سال 82 حدود 362 دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 3/16 درصد کاهش نشان داد. قیمت صادرات هر تن کالای غیرنفتی در فروردین ماه سال گذشته حدود 303 دلار بود. براساس آمار مقدماتی بدست آمده، علت اصلی افزایش نسبی وزن و کاهش ارزش صادرات غیرنفتی در فروردین ماه سال 82 نسبت به سال قبل، کاهش قیمت محصولات بخش صنعت و پتروشیمی و بخش فرش و صنایع دستی بود. این گزارش حاکیست:صادرات کالاهای صنعت و پتروشیمی از لحاظ وزن و ارزش در فروردین ماه امسال بیشترین میزان صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد.
طبق آمار مقدماتی گمرک ، در همین مدت بخش صنعت و پتروشیمی از نظر وزن و ارزش سهمی معادل 3/81 درصد و 7/78 درصد، بخش کشاورزی دارای سهمی معادل 8/5 درصد و 13 درصد، بخش فرش و صنایع دستی دارای سهمی معادل 2/0 درصد و 3/6 درصد و بخش مواد معدنی به ترتیب دارای سهمی معادل 7/12 درصد ودو درصد بودند. در مجموع سهم ارزشی همه گروه های کالاهای غیرنفتی در فروردین ماه امسال به جز بخش صنعت و پتروشیمی افزایش یافت وبیشترین سهم مربوط به بخش کشاورزی بود. مقایسه عملکرد صادرات غیرنفتی با ارقام پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نشان می دهد، تنها 4/55 درصد از اهداف برنامه در این زمان تحقق یافته است و با افزودن تجارت چمدانی و بازارچه- های مرزی این رقم به 61 درصد افزایش، پیدا می کند. بیشترین درصد تحقق مربوط به بخش صنعت و معدن و پتروشیمی است و کمترین میزان مربوط به فرش و صنایع دستی است که در این بخش تنها 28 درصد اهداف برنامه سوم تحقق یافته است. با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد حذف پیمان سپاری ارزی برای صادرات فرش و صنایع دستی نیز نتوانست تحرکی در صادرات این بخش ایجاد کند.
وجود رقبایی مانند چین،هند،نپال ،پاکستان و ...، از یک سو وکاهش کیفی فرش های صادراتی در چند سال گذشته و همچنین کاهش تقاضای جهانی برای فرش دستباف از جمله عوامل تحقق نیافتن هدف برنامه است. با توجه به محور قرار دادن بخش صنعت در برنامه سوم و بالا بودن درصد تحقق این بخش نسبت به سایر بخشها، حمایت از بخش صنعت می تواند زمینه توسعه و گسترش صادرات غیرنفتی را ایجاد کند. با افزایش کیفیت کالاهای تولیدی بخش صنعت، نوسازی ماشین آلات، کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی بخش صنعت، تزریق سرمایه های خارجی می تواند تحولی اساسی در این بخش ایجاد کند. اقتصام . س.ک/ 1558/ 41/ 2
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد