۹ اسفند ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6760468
T T
۰ نفر
ایران درتدوین پروتکل اجرایی کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات شرکت می کند # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/12/83 داخلی.اجتماعی.پروتکل وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی اعلام کرد: در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، ایران در تدوین پروتکل های اجرایی کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات شرکت می کند. به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی این وزارتخانه، کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات که طی چهار سال با مشارکت نمایندگان کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت تدوین شده به امضای 168 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران رسیده است. براساس این گزارش،تاکنون 55 کشوردنیاآن رابه تصویب پارلمانی رسانده اند که لازم الاجرا برای کشورهای امضاکننده است. بر اساس این گزارش، در صورت تصویب کنوانسیون یاد شده ازسوی مجلس شورای اسلامی ایران می تواند گامهای موثر در تدوین پروتکل های اجرایی آن ایفا کند.
این گزارش می افزاید که این امر قطعا در کاهش تجارت دخانیات و محدود کردن بازار کمپانی جهانی دخانیات در ایران موثر است. اجتمام/ 2814/1647
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد