۷ بهمن ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6756646
T T
۰ نفر

درآمدهای کویت در سال مالی جاری افزایش یافت

۷ بهمن ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6756646
درآمدهای کویت در سال مالی جاری افزایش یافت # کویت ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 7/11/83 خارجی.اقتصادی.کویت.درامدهای نفتی یک موسسه مالی کویت درگزارشی اعلام کرد ،رقم درآمدهای این کشور در 9 ماه سال مالی جاری به 6/6 میلیارد دینار معادل 22 میلیارد دلار بالغ شده است که این رقم دو برابر پیش بینی بودجه درسال مالی گذشته کویت است. این موسسه در گزارش خود افزود،درآمدهای نفتی کویت طی این مدت 6 میلیارد دینار(حدود20 میلیارد دلار) بوده است که این رقم 221 درصد بیش از پیش بینی بودجه سال مالی گذشته این کشوراست. برآورد درآمدهای کویت از فروش نفت در بودجه سال مالی گذشته این کشور 7/2 میلیارد دینار بوده است . این گزارش حاکی است حجم درآمدهای نفتی کویت طی 9 ماه سال مالی جاری 92 درصد کل درآمدهای این کشور را تشکیل داده است . دراین گزارش گفته شده است که درآمدهای غیر نفتی کویت طی این مدت به 530 میلیون دینار رسید که این رقم 7/91 میلیون دینار بیش از پیش بینی بودجه درسال مالی گذشته این کشور است. خاورم/63/ 1773
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد