۱۰ دی ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6752861
T T
۰ نفر
کشاورزان استان اصفهان 74/4 درصد از گندم کشور را به دولت فروختند # اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/10/83 داخلی.اقتصادی.جهادکشاورزی.محصولات.گندم رییس سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان گفت:امسال 74/4 درصدازگندم اضافه برنیازکشاورزان کشور از زارعین اصفهانی خریداری شد. " محمود فتاحالجنان " روز پنجشنبه در آیین شکرگزاری خودکفایی گندم در اصفهان افزود: در مجموع 582 هزارتن گندم دراستان اصفهان تولید شد که این رقم نسبت به سال گذشته 130 هزارتن افزایش نشان می دهد. وی افزود: امسال در مجموع 370 هزار تن گندم از زارعین اصفهانی خریداری شد که این رقم درمقایسه باسال گذشته80 هزارتن افزایش نشان می دهد. وی سطح زیرکشت گندم دراستان اصفهان را 125 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: هم اکنون عملکرد تولید گندم دراستان اصفهان چهار هزار و 215 کیلوگرم در هر هکتار است. رییس سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان افزود:هم اکنون میانگین مصرف سالانه گندم در کشور 200 کیلوگرم است که این رقم دو برابر میانگین مصرف جهانی و بیش از سه برابر کشورهای پیشرفته است. فتاح الجنان افزود:این در حالی است که مصرف سرانه گندم دراستان اصفهان 160 کیلو گرم در سال است. درآیین شکرگزاری گندم در اصفهان ، شماری از کشاورزان ، مسوولان محلی و کارشناسان و متولیان بخش کشاورزی حضور داشتند. 546/542
۰ نفر