۴ آذر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6748099
T T
۰ نفر

بهای برخی از انواع فلزات در بورس لندن

۴ آذر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6748099
بهای برخی از انواع فلزات در بورس لندن # لندن،خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/09/83 بهای برخی فلزات در پایان معاملات روز سه شنبه بورس لندن به صورت نقدی و سه ماهه بر حسب دلار آمریکا بر مبنای هر تن به شرح زیر بود: نوع فلز سه ماهه نقد ....... ....... ...... مس 5/3085 5/3220 سرب 50/966 50/994 قلع 0/9005 0/9005 روی ممتاز 5/1154 0/1144 آلومینیوم 7/99 درصد 5/1792 0/1795 آلیاژ آلومینیوم 0/1645 0/1640 نیکل /13975 /13995 اروپام/346/127
۰ نفر