۲۸ آبان ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6747242
T T
۰ نفر

بهای طلا، نقره و پلاتین در بورس توکیو

۲۸ آبان ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6747242
بهای طلا، نقره و پلاتین در بورس توکیو # توکیو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/08/83 خارجی.ژاپن.فلزات. قیمت طلا، نقره و پلاتین در بورس فلزات توکیو، برای ماه های آینده، در روز پنجشنبه کاهش یافت. قیمت طلا، نقره و پلاتین و میزان معاملات صورت گرفته در پایان معاملات روز پنجشنبه در بورس فلزات توکیو به شرح زیر است : * قیمت طلا ماه قیمت میزان کاهش یا افزایش (برحسب ین ) برای هر گرم دسامبر 487/1 8 ین کاهش فوریه 490/1 2 ین کاهش اوریل 490/1 6 ین کاهش ژوئن 488/1 8 ین کاهش آگوست 490/1 5 ین کاهش اکتبر 488/1 8 ین کاهش میزان معاملات طلا، 963/53 لات (lots) بود که هر لات یک کیلوگرم می باشد. * قیمت نقره ماه قیمت میزان کاهش یا افزایش (برحسب ین ) ب رای هر ده گرم دسامبر 573/2 2 ین افزایش فوریه 559/2 4 ین افزایش آوریل 543/2 15 ین کاهش ژوئن 543/2 12 ین کاهش آگوست 539/2 13 ین کاهش اکتبر 541/2 8 ین کاهش میزان معاملات نقره 426/2 لات بود که هر لات 30 کیلوگرم می باشد. * قیمت پلاتین ماه قیمت میزان کاهش یا افزایش (برحسب ین ) برای هرگرم دسامبر 898/2 6 ین کاهش فوریه 885/2 8 ین کاهش آوریل 863/2 10 ین کاهش ژوئن 842/2 14 ین کاهش آگوست 830/2 12 ین کاهش اکتبر 818/2 4 ین کاهش میزان معاملات پلاتین 302/45 لات بود که هر لات 500 گرم می باشد. آساق 280 - 1/1390
۰ نفر