۱۸ آبان ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6745852
T T
۰ نفر
کشاورزان شهرستان خمین از بیمه بخش خصوصی استقبال نکردند # خمین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/08/83 داخلی.اقتصادی.کشاورزی.بیمه کارشناس بیمـه بانک کشاورزی خمین گفت: کشاورزان ایـن شهرستـان از بیمـه زمینهای خود توسط بخش خصوصی در سال زراعی جاری استقبال نکردند. طـرح بیمه شدن زمینهای کشاورزی بـرای نخستین بار امسال از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. "علـی جعفری" روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا این امررا ناشی از ارائه ندادن خدمات نهاده های کشاورزی توسط این بخش دانست. وی گفت: پیش ازاین سازمان جهاد کشاورزی به منظور ترغیب کشاورزان به بیمه ، خدماتی را در زمینه نهاده های کشاورزی به آنان ارائه می داد. جعفری گفت: به خاطر این مشکل میزان زمینهای کشاورزی بیمه شده از12 هزار هکتار در سال گذشته به سه هزار هکتار در سالجاری کاهش یافته است. وی افزود: 750 هکتار زمین گندم آبی، دو هزار هکتار گندم دیم و 81 هکتار جو توسط سه شرکت خصوصی در سال زراعی جاری بیمه شده است. 2482/563/557
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد